AşağıdaVerilen Çözünme Tepkimelerinin Noktalı Yerlerini Tamamlarmısınız NaNO3(k) + H2o(s) -------> Na+(aq)+................

KCl(k)+H2O(s) ------> ...........+ Cl-(aq)

Mg(OH)2(k)+H2O(s) --------> Mg2+(aq) + ...........

Li2SO4(k) + H2O(s) ------> 2Li+(aq) + ...............

CaCl2(k) + H2O (s) ------> ..........+ Cl-(aq)

Ba(NO3)2(k) + H2O(s) ------> Ba2+(aq) + .................

KI(k) + H2O(s) ----> ............. + I-(aq)

1

Cevaplar

2012-12-05T21:09:40+02:00

<.............................bilemiyorum......................afaefe

0