Cevaplar

2012-12-05T20:45:50+02:00

S- 1) Skaler büyüklük neye denir? Örnekler veriniz.

S- 2) Vektörel büyüklük neye denir? Örnekler veriniz.

S- 3) Vektör nedir? Vektörü belirten dört öğe nelerdir?

S- 4) Kuvvet nasıl bir büyüklüktür?

S- 5) Kuvvet hangi araçla ölçülür?

S- 6) Kuvveti ölçmek için kullanılan ( SI birim sistemine göre ) birim nedir?

S- 7) Kuvvetin cisimler üzerine etkileri nelerdir? Açıklayınız.

S- 8) Konum neye denir?

S- 9) Konum vektörü neye denir?

S-10) Yörünge neye denir?

S-11) Yer değiştirme neye denir?

S-12) Bir cisim batıya doğru 200 m, sonra doğuya doğru 300 m yer değiştiriyor. Cismin toplam yer değiştirmesi hangi yönde kaç metre olur?

S-13) Bir otomobil doğuya doğru 400 m, sonra kuzeye doğru 300 m yol alıyor. Buna göre;

         * Otomobilin hareketi süresince aldığı yol, kaç metredir?

         * Otomobil kaç metre yer değiştirmiştir?

S-14) Hız nedir?

S-15) 54 km/h kaç m/sn'dir?

S-16) 40 m/sn'lik sabit hızla hareket eden bir araç, iki saatte kaç km yol alır?

S-17) 90 km/h'lik hızla yarım saat, 60 km/h'lik hızla 15 dk ve 50 km/h'lik hızla bir saat yol alan otomobilin, yol boyunca ortalama hızı kaç km/h'dir?

S-18) Sabit hızla yol alan bir otobüs içinde oturan bir kişi hareketli sayılır mı? Niçin?

S-19) Hareket halindeki otobüste, şoför aniden frene bastığında oturan kişiler nasıl hareket eder?

S-20) Duran otobüs aniden hareket ettiğinde, oturan kişiler nasıl hareket eder?

S-21) Sabit hızla yol alan otobüs ile, otobüs içinde oturan bir kişinin hızlarındaki değişimi karşılaştırınız.

S-22) Cismi hareket ettiren neden nedir?

S-23) Newton'un I. Hareket Kanunu ( Eylemsizlik Prensibi ) neyi açıklar?

S-24) İvme nedir? Hangi sembolle gösterilir?

S-25) İvme ne çeşit bir büyüklüktür?

S-26) Cisim ne zaman ivmeli bir hareket yapar?

S-27) İvmenin büyüklüğü nelere bağlıdır?

S-28) Kuvvet ve ivme, nasıl orantılıdır?

S-29) Kuvvet ile ivme arasındaki orantı katsayısı bize neyi verir?

S-30) 20. saniyede hızı 40 m/sn, 40. saniyede hızı 60 m/sn olan bir cismin ivmesi kaç m/sn²'dir?

S-31) Newton'un II. Hareket Kanunu'nu açıklayınız.

S-32) Newton'un III. Hareket Kanunu'nu açıklayınız.

S-33) Etki - tepki kuvvetlerinin, cismin hareketine etkileri var mıdır? Niçin?

S-34) Roketlerin çalışma sistemini, Newton'un III. Hareket Kanunu'na göre açıklayınız.

S-35) Bileşkeyi tanımlayıp, sembolünü gösteriniz.

S-36) Bileşkeyi oluşturan kuvvetlere ne denir?

S-37) Dengeleyen kuvvet neye denir?

S-38) Sürtünme kuvveti nedir?

S-39) Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır?

S-40) Sürtünme kuvvetinin olumlu yönlerini, güncel yaşantıdan örneklerle açıklayınız.

S-41) Sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerini, güncel yaşantıdan örneklerle açıklayınız.

S-42) Sürtünme kuvvetini arttırıcı yöntemleri açıklayınız.

S-43) Sürtünme kuvvetini azaltıcı yöntemleri açıklayınız.

S-44) Aynı cisim, farklı yüzeylerde hareket ettirilirse sürtünme kuvveti nasıl değişir?

S-45) Yüzey aynı, hareket ettirilen cisimler farklı ağırlıktaysa sürtünme kuvveti nasıl değişir?

 

1 5 1
2012-12-05T20:46:09+02:00

google phet yaz çok güzel anlatıyor

1 5 1