Cevaplar

2012-12-05T20:46:25+02:00

türemil..........................................

0
2012-12-05T20:46:54+02:00

Zarflar veya belirteçler, bir fiilimsinin, fiilin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, yön, zaman, ölçü, nicelik, soru bakımından belirten, sınırlayan ve etkileyen kelimelerdir. Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalâde, en, ileri, geri, şimdi, geç gibi kelimeler cümle içerisinde zarf olarak kullanılabilirler.

Zaman zarfları:

Fiillerin anlamını zaman kavramı yönünden sınırlandırırlar.Fiile sorulan "ne zaman" sorusuna cevap verir; yarın, kışın, akşamleyin, sabah, daha, henüz, hiçbir zaman, geç, er, yine vb.
"Bugün okula gitmedim.""Yola çok geç çıktık.""Eve henüz varamadık."

Bazı sözcükler zarf gibi görünmesine rağmen fiilin bir parçasıdır:

"Yine geç kaldın." ("geç kalmak" fiildir) 

Yer-yön zarfları:

Bir fiilin veya zarfın anlamını yer veya yön belirterek etkileyen zarflardır, fiile sorulan "nereye" sorusuna cevap verir. aşağı,içeri, beri, ileri, geri, öte, karşı vb. Sayıları diğer zarflara kıyasla oldukça sınırlıdır.
"Vazoyu fazla ileri itme""Yukarı çıkın lütfen"'

Yer yön zarfları çekim eki almazlar. Sonuna çekim eki gelen bazı sözcükler yer zarfı gibi görünmesine rağmen isim haline gelirler:

"Işık perdenin kenarından içeri sızıyordu." (Zarf)"Kirli ayakkabılarınla içeriye girme!" (isim) Not:Yeryön zarfındaki kelimeler (içeri,dışarı,öte, beri) gibi kelimelere hehangi bir ek geldiği taktirde cümle yeryön zarfı olmaktan çıkar

Durum zarfları:

Bir fiilin, sıfatın veya zarfın anlamını nicelik ve durum yönünden etkileyen zarflardır: hızlı, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle vb. durum zarflarının çoğu "nasıl" sorusuna cevap niteliğindedirler. Bu nedenle sık sık sıfatlarla karıştırılırlar. Hemen hemen bütün niteleme sıfatları zarf olarak da kullanılabileceğinden ötürü sayıları oldukça fazladır.
"Sora sora Bağdat bulunur""Yavaşça yatağa süzüldüm""Bebek mışıl mışıl uyuyordu" 

Miktar zarfları:

Fiilleri, sıfatları ve zarfları miktar, derece, ölçü bakımından etkileyen ve sınırlayan zarflardır: biraz,fazla, çok, daha, en, pek, az vb....
"Başarılı olmak için çok çalışmalıyım""Pek güzel oldu" Cümlede nicelik zarfını bulmak için sıfat veye zarfa "ne kadar" sorusu sorulur.

Soru zarfları:

Fiilleri ve fiilimsileri soru yönünden etkileyen zarflardır: neden, niye, niçin, nasıl, ne zaman, ne kadar vb zarfları bulmak için sorulan soruların tamamını kapsar.
"Şehrimizi nasıl buldunuz?"Yolculuk ne kadar sürüyor?"Niçin gökyüzü bu kadar mavi?"Sizin bahçeniz niye bu kadar geniş?"Neden senin ağzın bu kadar büyük?"Buraya nasıl geldin?"Elbiseyi nasıl buldun? 


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/278651-zarf-nedir-cumlede-nasil-bir-gorevi-vardir.html#ixzz2ECknVD39

0