Boşlukları simple present tense dolduralım. (Doğru Yapanın elleri dert görmesin)

1) Does she ________ (sleep) all day?

2) I ________ (not/live) in istanbul

3) my cousin always _____(study) her lessons

4) Ali and Can _______(play) basketball

5) What time _____we______(join) the club

2

Cevaplar

2012-12-05T21:16:06+02:00

sleep , don't live , studies , play ve join olarak boşluklar doldurulucak sıarasıyla bu şekilde

1 5 1
2012-12-05T21:22:09+02:00

1. boşluğa "sleep" kelimesi aynen yazılır.

2.boşluk "don't live" şeklinde yazılır.

3.boşluk"study" aynen yazılır.

5.boşluk are/join" 

0