Cevaplar

2012-12-05T21:13:24+02:00

türk dil ve tarih kurumun kuruluşunda öncülük etti

0
2012-12-05T21:13:26+02:00

 

Anadolu Ajansı: .

Ankara Hukuk Fakültesi: 

Atatürk Orman Çiftliği: 

Bursa Merinos Halı Fabrikası: 

Çocuk Esirgeme Kurumu: 

Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü: 

Devlet Hava Yolları: 

Devlet İstatistik Enstitüsü: 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi: 

Etibank: 

Halkevleri: 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA): 

Merkez Bankası: 

Merkez Hıfzısıha Enstitüsü: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı:

Sanayi ve Maadin Bankası: 

Sümerbank: 

Türk Dil Kurumu: 

Türk Kuşu: 

Türk Tarih Kurumu:.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası: 

Türkiye Şeker Fabrikaları: 

Uluslararası İzmir Fuarı Müdürlüğü: 

Türkiye İş Bankası:

Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü: 

0