Cevaplar

2012-12-05T22:00:52+02:00

Müzik tarihini yazma fikri, aslında yazın yapılması planlanan bir sunum üzerine  çıktı. Çeşitli bestecilerin tanıtılacağı sunumda müzik tarihini anlatacaktım, bu yazı da sunuma destek  olacaktı. Sunum çeşitli nedenlerden dolayı yapılamayınca “Müzik Tarihi” konulu yazı, sonbahara kaldı. Müzik tarihini bir bütün olarak tek sayıda yazmayı planlıyordum ancak araştırmaya başlayınca bu tarihin hiç de basit ve bağımsız bir tarih olmadığını;siyasi tarih, düşünce tarihi ve uygarlık tarihi kavramlarıyla tamamen iç içe olduğunu gördüm. Bu kadar uzun, karmaşık bir tarihi hakkıyla anlatabilmek için bir aylık bir araştırmanın asla yetmeyeceğini, tek sayıda anlatılacak olan müzik tarihinin de okuyucular için oldukça yüzeysel kalacağını fark ettim. Bu bakımdan konuyu bölmeye ve her ay belli bir bölümü anlatmaya karar verdim. Belirtilen sebeplerden dolayı bu yazıya, bir yazı dizisinin ilk bölümü olarak bakılabilir. Ancak bu yazı dizisinin, bilinen yazı dizilerinden bir farkı var:

Bir yazı dizisi en azından taslak olarak başta hazır olur, belli dönemlerde buna eklemeler yapılarak okuyucuya parça parça sunulur. Bu yazı dizisinin özelliği, henüz bir taslağının bile hazır olmayışı ve müzik tarihindeki yolculuğumuzda benim de sizlerle birlikte yavaş yavaş ilerleyecek olduğumdur. Bundan dolayı bu yazı dizisi kaç ay sürer, nasıl sürer, biter mi; bu konularda şimdiden bir şey söyleyemiyorum. Bu karanlık yol bazen beni endişelendirse de keşfetmenin verdiği heyecan, endişenin önüne geçiyor. Umarım, bu heyecanı sizlerle paylaşabilirim.

Yazıma önceleri “Müzik Tarihi” diye başlamış olsam da bu başlığı “Batı Müzik Tarihi” olarak değiştirmek, daha doğru göründü. Şöyle ki bu yazı dâhilinde işlenecek olan Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik gibi dönemler; Batı Müziği’nin dönemleridir. Bu dönemler yaşanırken dünyanın dört bir yanında çok daha zengin müzikler vardı ve gelişiyordu. “Müzik Tarihi” başlığı, bütün o zengin müzikleri göz ardı etmek olacaktı ki buna hakkımız olmadığını düşündüm. Dünyadaki tüm müziklerin tarihini yazmak için ansiklopedi bile yetersiz kalacağından konumuzu “Batı Müzik Tarihi” ile sınırlandırıyor, başlığı böyle koyuyoruz.

Müzik tarihinin siyasi tarih, düşünce tarihi ve uygarlık tarihiyle birebir alakalı olduğundan bahsetmiştim. Bu ilişkiyi dikkate alarak, dönemleri anlatırken o dönemde belli başlı hangi olaylar olduğunu, ne tür düşünce sistemleri ve felsefelerin hâkim olduğunu da ayrıntılı olarak incelemeyi düşünüyorum. Ancak böyle bir yaklaşımla, müzikteki değişme ve gelişmeleri iyi  anlayabiliriz. Yazı ilerledikçe farklı ihtiyaçlar ortaya çıkacak, bu da inceleme metodunu kim bilir kendiliğinden değiştirecektir.

Dönemleri o dönemin müziğinden örnekleri inceleyip basit anlamda armoni çözümlemeleri yaparak ele almayı planlıyorum. Armoni bilgisi eksik kullanıcılar için bu bilgileri basit hâlleriyle, yazı içerisinde vermeye çalışacağım. Yazı içerisinde veremeyeceğim daha karmaşık armoni konularını ise ekler hâlinde vermeyidüşünüyorum. Görüldüğü gibi henüz bir taslak olmadığından sadece düşünce ve planlarımı söyleyebiliyorum. Bunların hangilerini yapıp hangilerini yapamayacağımı tam olarak zaman gösterecek.

Bu ayki konumuzla, yazı dizisine başlıyoruz: “Müziğin Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıklarında Müzik”. Eğlendirici ve öğretici bir süreç olması dileğiyle! 

0