3-) aşagıdaki sözcukler dizelerinden hangisi tumuyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır ?
a- agıt-şarkı-manı -masal - tuyug
b-türkü-mesnevi-koşma-mersiye-şarkı
c-destan-manı-rubai-koçaklama-mani
d-şarkı-türkü-rubai-koçaklama-mani
e-koçaklama-türkü-mani-masal-agıt
4-) aşagıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde şairlerinin buyuk çogunlugu ,şiiri,toplumsal amaçlarda ,bilimsel içeriklerden uzak,salt şiirsel degerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimlerde içinde ,kalıplaşmış ortak kavramlar kullanılmıştır ?
a- divan edebiyatı
b- milli edebiyat
c-servetifunun edebiyatı(edebiyat-ı cedide)
d-tanzimat edebiyatı
e- cumhurıyet dönemi edebiyatı

1

Cevaplar

2012-09-30T20:59:49+03:00

3 sanırım a şıkkı 4 de a şıkkı sanırım kolay gelsin

0