Cevaplar

2012-12-05T22:27:12+02:00

İnası ,hayatı ve dünyayı 
soyut ve somut yönleriyle
ifade eden doğal dile ait 
Göstergelerin(kelime, kavram
ve deyişlerin)Sınırlılığı
-----------
İnsan duygusu ,düşüncesi ve 
hayalinin sınırsızlığı;evrenin 
zenginliği ve belirsizliği
-----------
Farklı Düşünce ,duygu ve
hayallerin ,yeni olay ve
durumların zihinde oluşturduğu
görüntü ve tasarımların mecazlar
ve söz sanatlarıyla şiirde ifade edilmesiSenin İçin ßunu ßuldumm

7 2 7
2012-12-05T22:31:05+02:00

Şiirde imgenin ne olduğunu belirgin şekilde ortaya koyabilmek pek mümkün görünmemektedir. İmge, birçoklarına farklı farklı anlamlar ifade etmiş bir kavramdır çünkü. İmge, şiir dilinde belki de en fazla kullanılan kavram olmakla birlikte, anlamsal bakımdan en anlaşılamaz durumda olan kavramdır da aynı zamanda. Şiirde bu kadar belirgin ve şiiri bu dereceden şiir yapabilme veya şiir değerine sahip kılabilme özelliğine sahip olan bu kavram o derecede de soyut, yorumsal bir kavram özelliği taşımaktadır. 

6 4 6