Cevaplar

2012-12-05T22:22:22+02:00

Tek dağ tek başına yükselti gösteren dağlardır. Genelde volkanik dağlardır. Bu dağların teşekküllerinde volkanizma olayları kadar epirojenik hareketler sonucunda kütlesel yükselmeler ile ortaya çıkanlar yanında ayrıca aşınmaya direnç gösteren eski temele ait kayaçların yükseltilerini korumaları neticesinde görülen kütleleri de sayabiliriz.

Bu tipe giren dağlar genelde ülkemizin iç bölgelerinde dikkati çekerler. Bunlar içinde çatlaklar boyunca mağmanın yüzeye çıkması neticesinde ortaya çıkan volkaniklere örnek olarak İç Anadolu'nun Güneybatısındaki Erciyes, Melendiz, Hasandağı ile Doğu Anadolu Bölgemizde dikkati çeken Tendürek, Süphan, Büyük ve Küçük Ağrı ile Nemrut Dağları sayılabilir. Ülkemizde volkanik yapıda olmayan başlıca tekdağlar ise İç Anadolu'da Kuzey kesimde Elmadağ, İdris Dağı, İçbatı Anadolu eşiği üzerindeki Türkmen dağı, Akdağ, Simav Dağı ile Uludağ, Şaphane, Murat, Honaz Dağları ve Marmara Bölgesinin Güneybatı kesimindeki Kazdağı olarak belirlenir.

2 5 2
2012-12-05T22:22:23+02:00

 bu olması lazım dı  yanlış hatırlamıyorsam

DAĞLAR, En yeni kuramlara göre yerkabuğu hareketsiz vetıkız bir bütün değildir; başlıca altı katmandan (veya parçadan) ve birbirine göre daha hareketli olan belirli sayıda daha küçük katmanlardan oluşmuştur

1 1 1