Cevaplar

2012-12-05T22:34:51+02:00
Metallerin genel özellikleri * Parlaktırlar. * Isı ve elektriği iyi iletirler * Tel ve levha haline getirilebilirler. * Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar. * Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar. * Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar. * Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir. * Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar. * Pirinç (Zn+Cu), Lehim (Pb+Sn) gibi Ametallerin genel özellikleri; * Görünümleri renkli ya da mattır. * Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç). * Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar. * Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. * Serbest halde molekül yapılıdırlar. * Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler. * Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir. * Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.

Hidrojen, oksijen, azot, kükürt, klor, brom, iyot, elmas, grafit vb. Elementler ametaldir.

1 3 1
2012-12-05T22:39:54+02:00

Elementler

Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

Elementlerin özellikleri

Saf ve homojen maddelerdir
En küçük yapı taşları atomdur.
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Sabit öz kütleleri vardır.
Homojendir.
Elementler sembollerle gösterilir.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.

Elementlerin Sınıflandırılması

Metaller

Tabiatta atomik halde bulunur.

Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır. (cıva hariç)


0