Cevaplar

2012-12-06T00:36:56+02:00

5. Şekil olarak Destan dönemi halk ürünün devamı niteliğindedir. Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ve düz uyak şeklinde kafiyelenmiştir. İçerik olarak ise İslam kültür ve medeniyetinden etkilenerek yazılmıştır.

6.ÖZELLİKLERİ1.Türk edebiyatında İslami dönemin ilk eserlerindendir.
2. Tasavvuf inancı üzerinde durmuştur.
3. Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır.
4. Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır.
5.Didaktik bir eserdir.

7.a. Divan-ı Hikmet, geçiş döneminde yazılması ve dili açısından önemlidir. İlk İslami eserlerden olması da kültürel açıdan önemlidir. Eserde İslam ahlakının nasıl olması gerektiği üzerine durulmuştur. Kitap bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Konusu da İslam’ın ahlakıdır. Eserin nazım birimi dörtlüktür. Nazım şekli ise hikmettir.

0