Cevaplar

2012-12-06T00:47:06+02:00

İNGİLİZCESİ

Individual stocks or bonds, or both, the degree of financial goals and risk-appropriate investment underwriting, If you have to choose a mutual fund may be suitable for your purposes to contact the road. Mutual fund investors' money for a common purpose (capital preservation, long-term growth or a combination of the two) collect fund was created to achieve these objectives. Mutual funds collected from the public for money, stocks, bonds, precious metals, such as capital market instruments and manage portfolios of. Each representing a portion of an investor to participate in the fund's portfolio is owned by a shareholder will be based document. Fund Type A: contains at least 25% of the stock. B Type Funds: There is no obligation, but may include stocks. Basically, two main categories collect Ave B-Type funds, contained in the type of securities, by maturity, or a combination of different varieties can be distinguished themselves.

TÜRKÇESİ

Hisse senedi ya da tahvile veya her ikisine birden bireysel olarak finansal amaçlarınıza ve risk yüklenim derecenize uygun yatırım yapmakta zorlanıyorsanız, başvuracağınız yol amaçlarınıza uygun bir yatırım fonu seçmek olabilir. Yatırım fonu yatırımcıların paralarını ortak bir amaç için (sermayenin korunması, uzun- dönem büyüme ya da bu ikisinin birleşimi) toplayıp, bu amaçların gerçekleştirilmesi için oluşturulan fondur. Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olur. A Tipi Fon: En az %25 oranında hisse senedi içerir. B Tipi Fon: Hisse senedi içerme zorunluluğu yoktur fakat içerebilir. Temelde Ave B Tipi olmak üzere iki ana başlıkta toplayabileceğimiz yatırım fonları,içerdikleri menkul kıymetlerin türüne,vade yapısına veya bileşimine göre kendi içlerinde farklı çeşitlere ayrılabilmektedir.

0