Cevaplar

2012-12-06T14:35:18+02:00

Küresellemeyle birlikte artan ticaret eilimleri beraberinde lojistik faaliyetlerin ve
lojistik sektörünün önemini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Ürünün ve ya
ham maddenin kaynaklandıı ilk noktadan son tüketicinin bulunduu noktaya kadar
olan tüm faaliyetlerin iki yönlü olarak yapılmasıyla oluan lojistik bir faaliyetler
zinciridir ve dünya çapında endüstrinin gelimesi ve ülkelerarası ticaret
anlamalarının yapılmasıyla beraber dünyada en önemli sayılan sektörlerin içinde
kendine yer bulmutur. Bu çalıma kapsamında, ilk olarak, lojistik köy kavramı
üzerinde durulmu, bu kavramla ilgili gelitirilen çeitli tanımlamalara yer verilmi,
lojistik köyün temelini oluturtan unsurlar belirtilmitir. kinci olarak, lojistik köyün
konumu ve faaliyetleri açıklanmıtır. Bir sonraki bölümde, bir lojistik köyde olması
gereken özelliklere yer verilmitir. Dördüncü bölümde lojistik köyün getirileri
üzerinde durulmutur. Beinci bölümde lojistik köylerin oluumunda ve iletmesinde
karılaılan sorunlar ve çözüm yollarından bahsedilmitir. Sonuç bölümünde,
lojistik köy konusunda genel bir deerlendirmeye gidilmitir.
Anahtar Sözcükler: Lojistik, lojistik köy, çok türlü taımacılık.

0
2012-12-06T14:35:30+02:00

Avrupa’da ilk kez yapılan lojistik köyler sıralamasında ilk 20 arasına 7 lojistik köy sokan İtalya, birinci durumda. Onu 4 köy ile Almanya izlerken Avusturya ve Macaristan birer lojistik köy ile sıralamada yer aldı.

Deutsche GVZ GmbH (DGG) tarafından yapılan çalışma; Avrupa Lojistik Köyler Derneği Europlatforms’un “Hem yurtiçi hem de yurtdışı nakliyede malların taşınması, lojistiği ve dağıtımına ilişkin tüm faaliyetlerin çeşitli operatörler tarafından yürütüldüğü tanımlı bir alandır. Bu operatörler, orada kurulmuş binaların veya tesislerin (depolar, tahliye merkezleri, depolama alanları, ofisler, araç parkları vb.) sahipleri veya kiracıları olabilirler” şeklindeki ‘kalıcı’ lojistik köy tanımını da kapsıyor.

Aysberg yayınlarından Intermodal’a özel olarak Deutsche GVZ GmbH (DGG) İdari Direktörü Dr. Thomas Nobel tarafından yazılan ‘Avrupa Lojistik Köyleri İlk Kez Sıralandı’ başlıklı makalede öncelikle lojistik köy kavramı ile ilgili kalıcı bir tanım belirtiyor ve Avrupa’da sözü geçen lojistik merkezlerin başarılarının arkasındaki farklı sebepleri sıralıyor.

0