Cevaplar

2012-12-06T15:13:13+02:00

 İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.
* Yunanistan'dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar. Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.
* Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.
* İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
* İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.
* İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)
        Yunanistan'a gelen Dorların önünden kaçarak Ana­dolu'ya geçen Akalar tarafından kuruldular. M.Ö 1200 yılında Akalar, adalar üzerinden Batı Anadolu'ya göç ettiler. Büyük Menderes ile Küçük Menderes nehirleri arasında kalan kıyı bölgelerine yerleştiler. Bu bölgeye İyonya, burada yaşayanlara ionlar adı verilir. İonlar, polis adı verilen şehir devletleri kurdular. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren Efes, Milet, Foça gibi şehirleri kurdular. Siyasal yapılanmaları şehir devleti şeklindedir, hiç bir zaman merkeziyetçi olmamışlardır. Deniz ticareti ve kolonicilik alanında ileriydiler. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'de birçok koloniler kurmuşlardır. 

        Anadolu'da kurulan ilkçağ uygarlıkları içinde en gelişmiş ve ileri düzeydedirler. Çünkü; 

        1- İonlar, Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi. 
        2- Diğer Anadolu uygarlıklarından etkilenmişlerdir. 
        3- Tarım ve ticaretle gelişmiş olduklarından bilim ve kültüre önem vermişlerdir. 
        4- Şehir devletleri şeklinde yönetilmiş oldukları için serbest düşünce gelişmiştir. 

        İon şehir devletlerinin başında krallar bulunuyordu. Asiller zamanla güçlenerek kralları tahttan indirdiler. Halkın seçtiği kişiler, meclislerin yardımı ile şehirleri yönetmeye başladılar. 

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-12-06T15:13:32+02:00
İyonyalHar Yunanistan’dan gelen Akalar tarafından kent devleti olarak kurulmuşlardır. Foça ve Hallkamas arasındaki bölgeye yerleşen Akaların başlarında önceleri krallar bulunurken, daha sonra aristokratlar yönetime hâkim olmuşlardır. Smyrna (İzmir) Foça, Efes ve Milet önemli yerleşim alanlarıdır. Denizcilikte gelişmişler; Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de ticaret kolonileri kurmaları sayesinde zenginleşmişlerdir. Bilimsel çalışmalara önem vermişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, tıp alanında Hipokrat, edebiyatta Homeros, tarihte Heredotos önemli çalışmalar yapmışlardır. Hitit, Frig, Lidya, Pers ve Heilen hâkimiyetini tanıdılar. Mimaride İyon nizamı denilen başlıklı sütun tarzını geliştirmişlerdir.
4 4 4