Cevaplar

2012-12-06T15:19:01+02:00

BİTKİ HÜCRESİNDE BULUNAN ORGANELLER

Bitki hücresi temel olarak üç kısımdan oluşur:

Hücre çeperi

Sitoplazma

Çekirdek

Sitoplazmada bulunan organeller:

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Ribozom

Mitokondri

Plastitler

Koful

0
2012-12-06T15:20:56+02:00

1. MİTOKONDRİ:

2.RİBOZOM: 

3.ENDOPLAZMİK RETİKULUM:


4.GOLGİ AYGITI:

6.PEROKSİZOM:


7.KOFUL: 


8.PLASTİTLER:

A: Kloroplast:

B:Kromoplast:

C:Lökoplast:

9.SENTROZOM:

3.Çekirdekçik:

4.KALITIM MATERYALİ: 
2.RİBOZOM: 


3.ENDOPLAZMİK RETİKULUM:

A:Granüllü Endoplazmik Retikulum:
 

B:Granülsüz Endoplazmik Retikulum:

4.GOLGİ AYGITI:

5.LİZOZOM:


6.PEROKSİZOM:

7.KOFUL: 


8.PLASTİTLER:


A: Kloroplast:

B:Kromoplast:


C:Lökoplast:

9.SENTROZOM:

ÇEKİRDEK:


1.Çekirdek Plazması ve Zarı:

3.Çekirdekçik:


4.KALITIM MATERYALİ: 


ÇEKİRDEĞİN GÖREVLERİ:

0