Cevaplar

2012-12-06T16:49:26+02:00

 Cisimlere uygulanan katı kaldırma kuvveti katının özkütlesine bağlıdır. Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi aynı cismin farklı katılardaki konumları farklı
olabilmektedir.katı içindeki serbest cisimlere ağırlık kuvveti ile kaldırma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet düşey doğrultuda ve zıt yönlü kuvvetlerdir. Cisimlerin katı içinde batmaları veya yüzmeleri yani katıdaki durumları bu iki kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır.
                                                                                      

1 5 1