Cevaplar

2012-12-06T17:06:28+02:00
» ANLATAMAM DERDİMİ DERTSİZ İNSANA (211182)
» DOSTLAR BENİ HATIRLASIN (110796)
» SON ŞİİRİ (105255)
» SEN VARSIN ORDA (82384)
» MECNUN GİBİ DOLANIYORUM ÇÖLLERDE (64078)
» UZUN İNCE BİR YOLDAYIM (57442)
» SEN BİR ÇİÇEK OLSAN BEN BİR YAZ OLSAM (57292)
» ANAMA (53365)
» VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR (43420)
» SEN BİR CEYLAN OLSAN (32891)
» BİR HAYAL PEŞİNDE DOLANDIM DURDUM (32143)
» SEN BİR CEYLAN OLSAN (30266)
» GALİBA DÜNYANIN SONUNA GELDİK (29768)
» NELER YAPTI BANA KADER (27787)
» AĞLAR VEYSEL ÇIKMAZ SESİ (26792)
» EĞER GÖRSE İDİM GÖZ İLE SENİ (26331)
» BENİ HOR GÖRME KARDEŞİM (26120)
» SABAHTAN BİR GÜZEL GÖRDÜM (26042)
» GİNE Mİ AĞLADIN KİRPİKLER NEMLİ (23213)
» AĞLAYI AĞLAYI VARDIM PINARA (22393)
» ÇOK YALVARDIM ÇOK YAKARDIM (21556)
» UYANDIM KUŞLARIN İNCE SESİNE (20806)
» TÜRKÜZ TÜRKÜ ÇAĞIRIRIZ (18827)
» UYANMADI KARA BAHTIM (18445)
» HEPİMİZ BU YURDUN EVLATLARIYIZ (17622)
» DELİ GÖNÜL DEĞME ÇAYDAN BULANMAZ (17020)
» ASLIMA KARIŞIP TOPRAK OLUNCA (16365)
» TÜRLÜ TÜRLÜ SEDA VERİR AĞAÇLAR (16252)
» SALINIP GİDERKEN BOYUNU GÖRDÜM (16245)
» ÇARIK MESS KONUŞMASI (16244)
» GÖKLERDEN SÜZÜLDÜM TERTEMİZ İNDİ (16244)
» İŞDE HİYLE SÖZDE YALAN OLMASA (16244)
» YETER GAYRİ YUMMA GÖZÜN KÖR GİBİ (16244)
33 adet şiir

 

6 4 6
2012-12-06T17:06:46+02:00

 Ekim 1894'te Sivas'ýn Þarkýþla ilçesi Sivrialan köyünde dünyaya geldi. 21 Mart 1973'te yine Sivrialan'da yaþamýný yitirdi. Çocukken çiçek hastalýðý yüzünden bir gözünü, daha sonra bir kaza sonucu diðer gözünü kaybetti. Saz çalmayý öðrendi. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoðlan, Emrah, Dadaloðlu gibi halk ozanlarýndan etkilenerek türkü yorumu ve sazda ustalaþtý. Ýki kez evlendi. 7 çocuðu oldu. Anadolu'yu kent kent dolaþýp þiirlerini sazýyla seslendirdi. Köy Enstitüleri'nde saz ve halk türküleri dersleri verdi. Ölüm nedeni akciðer kanseri. En güzel þiirlerinden bazýlarýný ölümünden hemen önce yazdý. Þimdi Þarkýþla'da her yýl adýna bir þenlik yapýlýr. Türkçesi yalýndýr. Dili ustalýkla kullanýr. Tekniði gösteriþsiz ve nerdeyse kusursuzdur. Yaþama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk þiirlerinde iç içedir. Doða, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleþtiriler yönelttiði þiirleri de var. Þiirleri, Deyiþler (1944), Sazýmdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatýrlasýn (1970) isimi kitaplarýnda toplandý. Ölümünden sonra Bütün Þiirleri (1984) adýyla eserleri tekrar yayýnlandý. 

7 3 7