Cevaplar

2012-12-06T17:44:19+02:00

Atatürk’ün Büyük Nutku Konumu ve Önemi

“Nutuk”, Atatürkçü Düşünce’nin temel kaynağıdır. Atatürk’çü Düşünce Sisteminin merkezi konumundadır.

“Nutkun” açıklandığı tarihten önce ve sonra Yüce Atatürk tarafından, Türk milleti ve insanlık dünyasının bütün zamanları için ortaya konulan fikirler, düşünceler, davranışlar ve uygulamalar belirtilen merkez etrafında şekillenir. Davranışlar ve uygulamalar belirtilen merkez etrafında şekillenir, gelişir, yeni yeni anlamlar kazanır. Bir başka deyimle; Atatürkçü Düşünce Sistemi, “Nutuk” adlı tarihi, edebi, felsefi, bedii ve ilk bakışta bir Millet Mücadelesinin destani anlatımı nitelikleri taşıyan ancak bütün zamanlar için, bütün insanlık hayatında vazgeçilemez duyguları, fikirleri ve eylemleri biraraya getiren eserin etrafında biraraya gelen düşünceler ve uygulamalar bütünüdür.

Bu yaklaşımla “Nutuk” merkezinden ve bu merkezin etrafından kaynaklanan duyguları, düşünceleri, davranışları paylaşan, bu duygular, düşünceler ve uygulamaları bir hayat tarzı kabul eden Atatürkçü Kültür Çevresi bakımından “Nutkun” kendine özgü bir konumu ve önemi vardır. Atatürkçü Düşünce Sisteminde, duygu-düşünce-eylem birliği ve bütünlüğü “Nutuk” adlı eserde bütün açıklığı ile görülür ve kanıtlanır. Milli duyguların, millete ilişkin düşünceleri nasıl oluşturduğu, bu düşüncelerin bir karmaşa, kargaşılık ve ümitsiz ortamında ve hiyanet dünyasında nasıl eyleme dönüşerek milletin varlığının, onurunun, namusunun kurtarılabildiğini “Nutuk” bütün gerçekleri ve belgeleriyle sunar.

“Nutuk” da, “Türk Milleti”-“Türk Ata Yurdu”-“Türk’ün Onuru”-“Türk’ün Gururu”-“Türk’ün Yetenekleri”-“Türk’ün bağımsızlığı”... gibi deyimler ve kavramların binlerce yıllık tarih ve kültüründen nasıl akıp duygulardan, düşüncelere; düşüncelerden, eylemlere dönüştüğü ve tarihi varlık alanında yer aldığı anlatılır. Bunların karşısında olan duyguların, düşüncelerin, davranışların ise, nasıl eriyip, yokoldukları; tarih sahnesinden silinip gittikleri gösterilir.

Millet Olma Mücadelesi

“Nutuk” bu özelliği ile kendisini millet düzeyine çıkarmak isteyen veya millet düzeyinde varlığını koruyup, geliştirmeyi hedef alan bütün toplumların başvuracakları bir kaynak önemi taşır. Nutkun, sonsuza dek güncelliğini koruyacak özelliği “Millet olma, Millet olarak yaşama, Millet olarak varlığını koruma ve geliştirme” istek, ihtiyaç ve beklentilerine örnek teşkil edecek duyguları, düşünceleri ve eylemleri bir Millet Mücadelesi modelini alarak destanlaştırmasıdır.

“Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlığından yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak konumundan yüksek bir muameleye layık görülemez... Yabancı bir devletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlığın vasıflarından yoksunluğu, aciz ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir, gerçekten, bu seviyesizliğe düşmemiş olanların isteyerek başlarında bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez...”

Yaşadığımız zaman kesiti içerisinde, “Nutuk” bu yaklaşımının gerçekleriyle karşılaşmış toplumların mücadelelerine sayısız örnekler bulabileceğimiz gibi doğuda, güneyde gelişen olayların sistemleri alt/üst eden değişmelerin temel açıklamasını da bu şaheserde görebiliriz. “Bağımsızlığımız için ölümü göze alan millet, insanlık onur ve şerefinin gereği olan bütün özverilerde bulunmakla teselli bulur ve hiç şüphesiz esirlik zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, onursuz bir millete nazaran dost ve düşman gözündeki yeri farklı olur...”


1 5 1