Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-06T18:13:17+02:00

A-Konularına Göre Haritalar

1.Genel Haritalar

Yaygın olarak kullanılan atlas ve duvar haritaları genel haritalardır. Başlıcaları;

a-Fiziki haritalar: Yer şekillerini gösteren haritalardır. Sadece bu haritalardan yaralanarak; profil çıkarılabilir ve yükseltiler tespit edilebilir.

b-Siyasi (idari) haritalar: Sınırları gösteren haritalardır.

c-Beşeri haritalar: Nüfusun dağılışı, ırk, dil, dinlere göre dağılışı gibi özellikleri gösteren haritalardır.

d-Ekonomi haritaları: Tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, madencilik gibi özellikleri gösteren haritalardır.

2.Özel Haritalar

Konunun uzmanlarınca çizilen haritalardır. İklim (izoterm, izobar gibi) , turizm, deprem, toprak, karayolları ve bitki örtüsü haritaları özel haritalara örnektir.

Uyarı!

Bütün haritalardan faydalanarak;

* İzdüşüm alan ve uzaklık hesaplanabilir.
* Yerel saat farkları bulunabilir.
* Konum belirlenir.
* Yön tayini yapılabilir.

B- Ölçeklerine Göre Haritalar

1-Büyük Ölçekli Haritalar

a-Planlar: Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır.

b-Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000-1/200.000 arasında olan haritalardır.Yer şekillerini en ayrıntılı gösteren haritalardır.

2-Orta Ölçekli Haritalar: Ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır.

3-Küçük Ölçekli Haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır.

PLAN-HARİTA

Benzer özellikleri: Kuşbakışı olarak çizilme ve ölçekli olmalarıdır.

Farkları: Ayrıntıları gösterme gücü ve kullanım alanları farklıdır.

0
2012-12-06T18:26:48+02:00

siyasi fiziki olmak üzere harita çeşitleri ikiye ayrılır

 

0