Cevaplar

2012-12-06T18:41:03+02:00

 

ŞİFA ÜRETEN: "ARI TOPLUMU"

Bal Arısının Kimliği Kur'an'da Arılar ve Bal Arı Irkları, Tarihi ve Yuvaları Balarıları: Üreme ve Oğul Verme Balarılarında "Haberleşme Dili" Arıların "Şaşırtıcı Özellikleri" Balın Yapısı ve Özellikleri Bal Şifadır Bal Dışındaki "Arı Ürünleri" de Şifadır Alem: Hayvanlar(Animalia) Şube: Eklem bacaklılar
(Arthropoda)
Alt Şube: Antenliler (Antennata) Sınıf: Böcekler (Insecta) Takım: Zar Kanatlılar (Hymenoptera) Aile: Arılar(Apidae) Cins: Bal Arıları(Apis) Tür: Bal Arısı(Apis Mellifera)

BALARILARI

Arıların, bu muhteşem Gezegen'in, bitki örtüsüne bürünmesinde,canlı ve insan hayatındaki yeri, doldurulamaz bir öneme sahiptir. İnsanlık tarihinin, başlangıcından bu yana; Dünyamızı süsleyen; insanoğlunu, hem özsuyuyla, hemde bitkilerin üremesine katkısıylabesleyen, minicik bir canlıdır arıCanlılara ve insanlığa hizmeti, cürmünü aşacak ve şaşılacak boyuttadır.

"RABBİN BALARISI'NA VAHYETTİ"

Allah'ın, kendisine "vahyettiğini" bildirdiği tek canlı türüdür arılar. Kur'an şöyle der:

Rabbin 'balarısına vahyetti': "Dağlarda, ağaçlarda ve yüksek yerlerde kendine evler edin!"

"Sonra, meyvelerin-çiçeklerin tümünden ye! Böylece, Rabbinin yollarında, boyun eğmiş olarak dolaş!" Arıların karınlarından, muhtelif renkte içecek-şerbetler çıkar ki, 'onda(balda)' insanlar için şifa vardır. Muhakkak düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır. 

[NAHL (16)/ 68-69]

"BALARISI RAHMET ELÇİSİDİR"

Balarısı, işlerini "vahiyle" yapmaktadır. Bu mini-minnacık varlıklar, adeta vahiy elçileri olan Peygamberler gibi, canlılara ve insanlara,Rahmet elçileridir. Yukarıdaki ayetten açıkça görüleceği üzere;Allahın emriyle(vahiyle) üretilen bal; "insanlar için şifadır." Bu beyan, hem muhkemdir; yani apaçıktır. Hemde geneldir; yaniinsanlara şifadır. İnsanı rahatsız eden her hastalığa karşı, ondakoruyucu ve iyileştirici bir şifa vardır. Kur'an, hiçbir "madde"ye, böyle bir "özellik" vermemiştir. Kısacası bal, rakipsiz bir besin veşifadır. Bugün, Tıbbı araştırmalar, bu gerçeğin farkına varmıştır. Bilinizki gelecekte, bu "Kur'an hükmü", bilimsel çalışmalarla, apaçık olacaktır.

Nitekim, Peygberimiz de, bir hadisinde; iki şifalı şeye devam ediniz: "Biri Kur'an, diğeri bal" der. Birisi "kalpler"e, diğeri "canlar"a şifa..

"ARILAR ORTADAN KALKARSA.."

Peygamberimiz'in mucizevi bir ifşası da: "Balarılarının, kıyamete yakın, ortadan kalkacağı anlamına gelen bir sözüdür." Alemlere, Rahmet olarak gönderilmiş olan Allah'ın Elçisi, bir konuşmasında şöyle der:

"Kıyamete yakın, yeryüzünden kalkacak olan ilk nimet, baldır. Bu yüzden, ahir zamanda bal, kıt olacaktır."

Bugün, Dünya'nın her yerinde, balarılarının, nasıl sessiz ve sebepsiz bir şekilde kaybolduğu, bilinen ve şaşılacak bir gerçektir. Maalesef, şu ana kadar, arıların bu yok oluşunu izah eden; inandırıcı ve tatmin edici bir teori ortaya konamamıştır.

Madde-Evren algılayışımızı, kökden değiştiren; izafiyet teorisini fark eden, Ünlü fizikçi Eisntein'in, arılarla ilgili açıklaması, aynı şekilde oldukça ilginçtir. Einstein, balarılarının, insan hayatının vazgeçilmez unsuru olduğunu şöyle vurgular:

"Balarıları yok olduktan 4 yıl sonra, insanlık biter"

Wurzburg Üniversitesi'nin arı uzmanı Profesör Joergen Tautz,Einstein'ın uyarısını, şöyle yorumlamaktadır:

"Çiçek ve bitki türlerinin tüm polenleri, arıların ayaklarına yapışır.Arılar, 130 bin farklı bitki türüne konarak, üremesini sağlar. Bunlar arasında kabak, kavun, çilek ve tüm meyveler var. Sadece bir kovandaki arılar, 1 gün içinde, 1 milyon çiçeği döller. İşte bu sona ererse, bitkiler yok olur. Önce bitkiyle beslenen hayvanlar, daha sonra da insanlar ölür."

Prof. Dr. Yılmaz Fidan, arıları anlatan yazısında; özellikle meyve verimini artırmak için, arıların ne kadar önemli olduğunu aşağıdaki sözlerle açıklar:

"Doğada, çiçeklerin döllenmelerirüzgar ya da böcekler aracılığıyla gerçekleşir. Böceklerle tozlanma oranı, dahabüyüktür. Özellikle, meyve ağaçlarına ait çiçeklerin birinden, diğerlerine çiçek tozu taşıyan böceklerin, %75' ini,balarıları oluşturmaktadır. 

18 1 18
2012-12-06T18:41:52+02:00

http://www.atafoni.com/bir-arinin-yasami-ile-ilgili-arastirma.html ve Dünyanın hemen hemen her tarafına yayılmışlardır. Asya, Orta Avrupa, İngiltere, Kuzey Afrika ve Amerika�da bu tip arılar görülebilir. Siyah menşeli arılar Hollanda, Almanya, İskandinavya ve Rusya�da görülür. Ana vatanı Orta Avrupa Alplerinin batısı ve kuzeyi ile Orta Rusya�dır. 17. asırdan itibaren esmer arılar Kuzey ve Güney Amerika�ya ve Uralları aşarak Sibirya�ya götürülmüştür. Modern arıcılığın gelişmesi ile birlikte önemleri azalmıştır. İspanya, Polonya ve Rusya�nın bazı yerlerinde bölgesel olarak önem taşımaktadır. İsviçre, Avusturya Alpleri, Almanya ve İskandinavya�da hatlar geliştirilmiştir. Sıkı kan yakınlığıyla yetiştirilen ve bir babadan elde edilen hatlardır. Başka bölgelerde Ligustica, Carnica ve Kafkas ırklarıyla melezleşmişlerdir.

2 4 2