Cevaplar

2012-12-06T18:46:43+02:00

İnsanoğlunun yaşamında ölçüye, bir şeyin uzunluğunun, büyüklüğünün ve ağırlığının mukayesesine, o halde ölçü birimlerine ihtiyacı vardır ve bu kıyaslama ihtiyacı onun varoluşu ile başlamıştır. Bunun neticesi insanoğlu tek başına ve tabii toplumda yaşarken de önceleri vücudunda ve çevresinde gözlediği basit doğal ve yerel mukayese ve mikyas vasıtalarına başvurmuş ve onları kullanmıştır.

Mesela uzunluk ölçümünde parmak, karış, ayak, adım; genişlik ölçümünde ayak, karış, evle; kütle ve ağırlık ölçümünde avuç, parmak ucu, yudum, sepet ve libre gibi. Bunların bazıları, toplumun veya ülkenin kendine has veya müşterek resmi ölçü birimleri haline gelmişti.

Yıllarca her ulus veya bölge kendisine özgü bir ölçü sistemi ve birimler kullana gelmiştir ve bunlar arasında genellikle uluslararası bir bağlantı da yapılamamıştır, bir birliğe gidilememiştir.

Yaşam seviyesi yükseldikçe, ticaret geliştikçe, bilim dalları genişledikçe, teknik oluşumun önemi arttıkça, ulaşım, iletişim, haberleşme genişleyip uluslararası temaslar yayıldıkça, her alanda müşterek ölçü birimlerine ve ölçülerin standartlaşmasına gitmek zarureti doğdu.

Fransız İnkılabından iki yıl sonra, yani 1791’de geliştirilen ve ondalık sistemi esas tutan Metre Sisteminin tesbit edilmesi ve kabulünden sonra Ölçü sistemleri ve Birimler üzerinde ciddiyetle durulmuş, zamanla mevcut ölçü sistemlerinin genel kullanılışı yüzünden tam uygun olmaması görüşleri açıklanmıştır.

Nihayet Paris’teki “Ölçü ve Ağırlık Konferansının” 11. 12. toplantılarında yeni, pratik ve her alanda kullanılabilen bir sistem kabul edilmiş ve 14/10/1971 tarihinde aynı Konferansteki kararın neticesi bu Genel Konferansın emrinde çalışan “Comite International des Poids et Mesures” tarafından açıklanan “(SI) Sisteme International d’Unites”, Metrik Sistemin kabulunden tam 180 yıl sonra geçer olmaya başlamış ve yasallaşmıştır.

Metrik Ölçü Sistmelerine geçmeden önce birimin tanımını vermeliyiz.

Birim: Aynı cinsten olan, aynı ölçü ile tesbit edilen aynı dimansiyonlu, fizksel büyüklüklerin sayısal değerinin tesbiti için mukayese (karşılaştırma) büyüklüğüdür. Genel anlamda iki çeşit ölçü birimi vardır:

1. Doğal ölçü birimleri : Mesela saniye gibi. Doğal ölçü birimlerinin her yerde ve her zaman röprodüksiyonu yapılabilir.

2. Cisimli, yani cisimlendirilen ölçü birimleri (normal ve protip) : Mesela kilogram gibi. Bunların elverişli ve uygun şartlar altında değeri değişmez.

 

. Buna göre, uzunluk birimi metreyi esas tuttuğu ve yukarıdaki onluk katları ve kasimatı içine aldığı için adına Metrik Sistem denilmiştir.

Bütün ölçü sistemlerini tanıtmaya geçmeden önce, yukarıdaki metrik sisteme göre pratikte kullanılan bazı büyüklüklerin ölçü birimlerini görelim:

Kütle Ölçüleri

1 gram (g) = 1000 miligram (mg) 
1 dekagram (dag) = 10 g 
1 kilogram (kg) = 1000 g 
1 kental = 100 kg 
1 ton = 1000 kg

Uzunluk Ölçüleri

1 metre (m) = 10 dm 
1 desimetre (dm) = 10 cm 
1 santimetre (cm) = 10 mm 
1 kilometre (km) = 1000 m

Yüz Ölçüleri

1 metrekare (m2) = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2 
1 ar (a) = 100 m2 
1 dekar (da) = 1000 m2 = 10 a 
1 hektar (h) = 10 da = 10 000 m2 = 100 a 
1 kilometrekare (km2) = 100 h = 1000 da = 1 000 000 m2

Mekan ve Boşluk Ölçüleri, Sıvı Ölçüleri

1 metre (kübik) küb (m3) = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3 
1 litre (l) = 1 dm3 
1 hektolitre = 100 l

Basınç Ölçüleri

mili bar (mbar), milimetre cıva sütunu (mm Hg, Torr) 
1000 mbar = 750 mm Hg. 
1 bar = 1000 mbar = 1 000 000 Pascal (Pa)

Güç Ölçüleri

1 kilowatt (kW) = 1000 Watt (W) 
1 mega Watt (MW) = 1000 kW 
1 Beygir kuvveti = 735,5 W 

Elektrik Ölçüleri

Akım şiddeti : 1 Amper (A) = 1000 mili amper 
Gerilim : 1 Volt (V) = 1000 mili volt 
Direnç : 1 ohm (W) = 1000 mili ohm 
Elektrik yükü : 1 Coulomb = 1000 mili coulomb = 1 amper saniye

2 4 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-06T18:51:42+02:00

Kütle Ölçüleri

1 gram (g) = 1000 miligram (mg) 
1 dekagram (dag) = 10 g 
1 kilogram (kg) = 1000 g 
1 kental = 100 kg 
1 ton = 1000 kg

Uzunluk Ölçüleri

1 metre (m) = 10 dm 
1 desimetre (dm) = 10 cm 
1 santimetre (cm) = 10 mm 
1 kilometre (km) = 1000 m

Yüz Ölçüleri

1 metrekare (m2) = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2 
1 ar (a) = 100 m2 
1 dekar (da) = 1000 m2 = 10 a 
1 hektar (h) = 10 da = 10 000 m2 = 100 a 
1 kilometrekare (km2) = 100 h = 1000 da = 1 000 000 m2

Mekan ve Boşluk Ölçüleri, Sıvı Ölçüleri

1 metre (kübik) küb (m3) = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3 
1 litre (l) = 1 dm3 
1 hektolitre = 100 l

Basınç Ölçüleri

mili bar (mbar), milimetre cıva sütunu (mm Hg, Torr) 
1000 mbar = 750 mm Hg. 
1 bar = 1000 mbar = 1 000 000 Pascal (Pa)

Güç Ölçüleri

1 kilowatt (kW) = 1000 Watt (W) 
1 mega Watt (MW) = 1000 kW 
1 Beygir kuvveti = 735,5 W 

Elektrik Ölçüleri

Akım şiddeti : 1 Amper (A) = 1000 mili amper 
Gerilim : 1 Volt (V) = 1000 mili volt 
Direnç : 1 ohm (W) = 1000 mili ohm 
Elektrik yükü : 1 Coulomb = 1000 mili coulomb = 1 amper saniye

 

1)

3km=……………………………cm

2)

20000mm=………………………hm

3)

5kA=…………………….A

4)

3,7MΩ=………………………….kΩ

5)

2,7dam=………………………..dm

6)

0,5cm=…………………………………km

7)

3100g=……………………………..kg

8)

5.107mV=……………………………KV

9)

0,0012km=…………………………dm

10)

0,24hm=……………………………..m

 

 

4 4 4