Cevaplar

2012-12-06T19:06:04+02:00

 DEVLET YÖNETİMİ
    Devlet Anlayışı: Devletè Halk+Vatan+Otorite+Bağımsızlık
     Osmanlı: Orta Asya Türk geleneği.İslam dininin kuralları ve hakim olunan yerlerin yönetim özelliklerine göre idare edilen bir TÜRK-İSLAM imparatorluğudur(Birleşik devletlerdir).Osmanlı sömürgeci değil çok uluslu birleşik devlettir.
       Yönetim Anlayışı: Adalet-Hoşgörü-Himaye.// Diğer Türk  devletlerinin aksine Osmanlı’da merkezi otorite  güçlüdür.Ülkenin tamamında padişahın otoritesi hakimdir.Hükümdarlık hakkı sadece Osmanlı ailesinin erkek oğullarına verilir.
    Düzenlemeler: 
       I.Murat  Ülke padişah ve oğullarınındır.
       I.Ahmet  Ekber-Erşed (Ekberiyet Sistemi)
       Fatih      Kanunname-i Âlî Osman(Kardeş katli)
       Abdulmecid  Tanzimat Fermanı
       Yavuz    Halifelik Teokratik karakter
       
              1876 I.Meşrutiyet è Halk ilk kez yönetime ortak oldu.

    Devletin İsimleri : Saltanat-ı Alem Penah (Gölgesine alemin sığınacağı saltanat)
                                    Saltanat-ı Adalet-i Unvan
                                    Devlet-i Âliye
                                    Devlet-i Muazzama
                                    Devlet-i Ebed Müddet 

    Başkentler : Söğüt—Karacahisar—İznik—Bursa—Edirne—İstanbul (1453-1923)

    Padişah :  I.Murat  “Sultan” ünvanını kullandı.Bunun dışında Bey-Gazi(Hıristiyanlar ile savaştıklarından)-Han-Hakan-Şahane-Halife-Hümayun gibi ünvanlar kullandılar.
    Hakimiyet Sembolleri : Hutbe okutmak—Sikke(metal para)—Tabl(davul)—Sancak—Tuğ—Saltanat çadırı.
    Görevleri: Sınırları korumak—Huzur ve asayişi sağlamak—Adaleti sağlamak—Halkın ihtiyaçlarını gidermek vs.

    Cülus: Tahta çıkış törenidir.Eyüp Sultan Türbesi’nde kılıç kuşatılır.
    Biat :Tercih edilen şehzadeye devlet adamları ve diğer ileri gelenler biat ederdi.Böylece şehzadenin hükümdarlığı onaylanırdı.Cülus bahşişi Fatih’ten itibaren gelenek haline geldi.Son cülus bahşişini III.Mustafa dağıttı.Osmanlı padişahı Örfî kanunlar koyabilir ancak hiçbir şekilde Şer’î hukuka müdahale edemez.Padişahın yayınladığı emirlere kanunname-ferman-berat denir.
    Şehzadeler  Şehzade Efendi.  
    Çelebi         Sancağa çıkanlar.
    Lala            Şehzade Eğitmeni.
    I.Murat “Sancağa Çıkma” usulünü başlattı.  I.Ahmet  zamanında  “Kafes Usulü” getirildi.
Böylece  güçlü hükümdarlar  dönemi bitti.Sancağa çıkmayan ilk padişah I.Ahmet’tir.

Daireyi Adliye(Adalet Dairesi)  :Devlet düzeni adalet ile sağlanabilir,dünya bahçeyse duvarı devlettir,devletin düzeni Kur’an ve şeriattır,şeriatı ancak devlet başkanı korur.Devlet düzeninin korunması sağlam bir orduyla olur,orduyu ancak mal (servet)ayakta tutar,serveti meydana getiren halktır,halkı yönetmekse ancak adaletle mümkün olur.


  SARAY : Topkapı Sarayı 19.yy ’a kadar devletin yönetildiği mekandır. Daha sonra Dolmabahçe—Beylerbeyi—Yıldız Sarayları yönetimde kullanıldı.
                                    Kısımları
    Birun(Dış Saray) : Altı bölük halkı—Yeniçeriler—Müteferrikalar—Hekimbaşı—Mimarbaşı—Şehremini—Çakırlar(avcı)—Çavuşlar—Darphane—Mutfak--Mehteran vb bulunur.

1 4 1
2012-12-06T19:06:39+02:00

   DEVLET YÖNETİMİ
    Devlet Anlayışı: Devletè Halk+Vatan+Otorite+Bağımsızlık
     Osmanlı: Orta Asya Türk geleneği.İslam dininin kuralları ve hakim olunan yerlerin yönetim özelliklerine göre idare edilen bir TÜRK-İSLAM imparatorluğudur(Birleşik devletlerdir).Osmanlı sömürgeci değil çok uluslu birleşik devlettir.
       Yönetim Anlayışı: Adalet-Hoşgörü-Himaye.// Diğer Türk  devletlerinin aksine Osmanlı’da merkezi otorite  güçlüdür.Ülkenin tamamında padişahın otoritesi hakimdir.Hükümdarlık hakkı sadece Osmanlı ailesinin erkek oğullarına verilir.
    Düzenlemeler: 
       I.Murat  Ülke padişah ve oğullarınındır.
       I.Ahmet  Ekber-Erşed (Ekberiyet Sistemi)
       Fatih      Kanunname-i Âlî Osman(Kardeş katli)
       Abdulmecid  Tanzimat Fermanı
       Yavuz    Halifelik Teokratik karakter
       
              1876 I.Meşrutiyet è Halk ilk kez yönetime ortak oldu.

    Devletin İsimleri : Saltanat-ı Alem Penah (Gölgesine alemin sığınacağı saltanat)
                                    Saltanat-ı Adalet-i Unvan
                                    Devlet-i Âliye
                                    Devlet-i Muazzama
                                    Devlet-i Ebed Müddet 

    Başkentler : Söğüt—Karacahisar—İznik—Bursa—Edirne—İstanbul (1453-1923)

1 3 1