Cevaplar

2012-12-06T19:41:06+02:00

♣ Mezarlık, ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.

♣ Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.

♣ Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.

♣ Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.

♣ Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.

♣ Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.

♣ Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür.

♣ Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.

♣ Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.

♣ Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.

♣ Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.

♣ Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.

♣ Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.

♣ Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.

♣ Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, seller olur.

♣ Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar.

♣ Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.

♣ İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.

♣ İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.

♣ İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.

♣ Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.

♣ Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.

♣ Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.

♣ Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.

♣ Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.

♣ Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.

♣ Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.

♣ Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.

♣ Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.

♣ Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.

♣ Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.

♣ Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.

♣ Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.

♣ Kara ağaçtan düşen yaşamaz.

♣ Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.

♣ İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.

♣ Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür.

♣ Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.

♣ Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.

♣ Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.

♣ Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.

♣ Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.

♣ Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.

♣ Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.

♣ El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.

♣ Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.

♣ Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.

♣ Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.

♣ Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.

♣ Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.

♣ Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.

♣ Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.

♣ Gece ıslık çalmak günahtır.

♣ Gece evden eve tuz verilmez.

♣ Akşam kapının önü süpürülmez.

♣ Ekmek aktaracağı evden eve verilmez.

♣ Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.

♣ Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.

♣ Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.

♣ Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.

♣ Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.

♣ Evin temeline karataş koymak iyi değildir.

♣ Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.

♣ Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.

♣ Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.

♣ Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.

♣ Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.

♣ Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.

♣ Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.

♣ Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.

♣ Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.

♣ Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.

♣ Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur.

♣ Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.

♣ Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.

♣ Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.

♣ Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.

 

1 5 1