Cevaplar

2012-12-06T19:40:13+02:00


Tanım : Sabit olmayan, birden fazla polinom un çarpımı biçimin 
de yazılamayan polinomlara indirgenemeyen polinomlar denir. 
Baş katsayısı bir olan indirgenemeyen polinomlar 
Asal polinomlar denir         bunn için anlatıyorlar

0