Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-06T22:30:46+02:00

FİZİK 9.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI

ADI SOYADI:
SINIFI :                  OKUL NO:

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına “D” ,yanlış olanların “Y” yazınız.(Her biri 4 puan)

(   )Fizik evrendeki olayları anlamaya yardımcı temel bilimlerden biridir. (   )Kuramlar (teoriler) deneylerle çok kere sınanmış ve ispatlanmış genel geçerli kurallardır. (   )Bilimsel bir gerçeği göstermek ,bir yasayı doğrulamak ,bir varsayımı kanıtlamak için yapılan için yapılan işleme deney denir (   )Temel bilimler objektiftir;sınanabilir , yanlışlanabilir. Aşağıda fiziğin alt alanları ile konuları eşleştiriniz.(4 puan)

1 Elektrik                           a Haldeğiştirme
2 Optik                               b Ohm Kanunu 
3 Termodinamik                c Görüntü 
4 Atom Fiziği                    d Kristaller 
5 Katıhal Fiziği                  e Rutherford modeli
6 Nükleer Fizik                  f Atom bombası

Aşağıda doğru seçenekleri işaretleyiniz. (Her soru 4 puan)

Fizik ne değildir?

a) Evrenin var olduğuna cevaplar arayan bilim dalı
b) Evrenin nasıl çalıştığına cevap arayan bilim dalı
c) Teknolojik gelişmelere zemin oluşturan bilim dalı
d) İnsanın doğayı anlamasına yardımcı bilim dalı
e) Evrenin niçin var olduğuna yarayan bilim dalı

100m³ kaç litredir)

a)10 b)100 c) 1000 d) 10000 e) 100000

Kollarından biri 10 eşit bölmeye ayrılmış eşit kollu bir terazi de binicinin kütlesi 1 g dır?

a)0.01  b)0.10   c)1.01   d)1.10   e)10.00

7200 s kaç sa dir?

a) 1         b) 2        c) 3         d) 4          e) 5

Aşağıdaki birim çevirmelerini yapınız.(8 puan)

1 l=…………..…ml       100cm³=…………..m³
0.001kg=………..mg       10 km= ………….dam

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun sözcükleri verilenler arasından seçerek yerleştiriniz(8 puan)

1.……………organlarıyla yapılan ……………. gözlemde veriler ;sıcak,hızlı sert,hızlı tatlı  vb.gibi   …………………. (subjektif) ve ……..……..sizdir.

 

     nitel               duyu                  öznel             birim

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun sözcükler yerleştiriniz.(2*4 puan)

 

1Ölçme hataları ,ölçmede kullanılan araçtan,ölçme ….…………inden ,ölçmeyi yapan kişiden,ölçmenin yapıldığı …..………….dan kaynaklanabilir.

2.Termometreler,değişen …………etkisi ile sıvıların ……………… değiştirmesi mantığınan dayanır.

 

1.Eşit kollu bir terazide kütleleri 12 ve 10 g olan X,Y cisimleri binici 4.bölmedeyken dengededir.Terazi 10 bölmeli olduğuna göre binicinin kütlesi kaç g dır?(15 puan)

 

1.A+B+C vektörlerinin sonucunu aşağıdaki boş kareli alana uc uca ekleme

yöntemi ile çizerek  bulunuz.(10 puan)

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

CEVAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aşağıda bilgiler içeren cümleler doğru olan için “D” ve yanlış olan için “Y” yi kullanarak çıkışlardan birine ulaşınız.(Her doğru yanıt 5 puan toplam 15 puan)

0