Cevaplar

2012-12-06T19:53:04+02:00

1 Bir mala önce %20 zam yapıp, sonra zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılırsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?

A) Fiyatta değişiklik olmaz
B) %2 kar olur
C) %4 zarar olur
D) %6 kar olur
E) %8 zarar olur

2 I mal a liraya alınıp 2b liraya satılarak c lira zarar ediliyor II mal ise 2a liraya alınıp 6b liraya satılarak c lira kar ediliyor I malın satışından zarar % kaçtır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40
3 Yavuz %20 kar ile 90000 liraya satacağı kalemini %20 zararla kaça satacaktır?

A) 45000 B) 60000 C) 65000
D) 70000 E) 72500

4 Bir tüccar bir top kumaşın 2/5 ini %30 kar ile, kalan kısmını da %20 kar ile satarsa, bu kumaşın tamamı % kaç kar ile satılmış olur?

A) 50 B) 45 C) 25 D) 24 E) 20

5 Bir tüccar x liraya aldığı malı y liraya satmaktadır y=(8x)/5 olduğuna göre bu satıştan % kaç kar elde edilmektedir?

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

6 Bir malın yarısını %10 zararla, diğer yarısını %80 kar ile satan bir satıcı, tüm satıştan % kaç kar eder?

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55
7 Sekiz tanesini a liraya aldığı bir malın, on tanesini 3a liraya satan bir bakkal bu satıştan yüzde kaç kar etmiştir?

A) 40 B) 60 C) 80 D) 120 E) 140

8 Bir satıcı tanesini a liraya aldığı kalemlerinin yarısını kaybetmiştir Zarar etmemesi için tanesini kaça satmalıdır?

A) 5a/4 B) 4a/3 C) 3a/2 D) 2a E) 3a

9 Ahmet parasının %20 sini Ali’ye verirse paraları eşit oluyor Ali’nin parası, Ahmet’in parasının % kaçıdır?

A) 60 B) 65 C) 70 D) 80 E) 75

10 Bir sınıfın öğrencilerinin %30 u kızdır Erkeklerin % 40 ının ve tüm sınıfın % 43 ünün başarılı olduğu bir dersten kız öğrencilerin yüzde kaçı başarılıdır?

A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

0