Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-06T21:31:26+02:00
         Kurucusu:     Süleyman Şah             Başkentleri:  1. İznik                                2. Konya      NOT:  I. Haçlı Seferinden dolayı I. Kılıç Arslan döneminde İznik terk edilerek, merkez Konya’ya taşınmıştır. Bu sebeple İznik, çok kısa süre Anadolu Selçuklularına başkent olmuştur.             Anadolu Selçuklu mimari eserlerinin Orta Anadolu’da yoğunlaşmasının da sebebi budur.   Anadolu Selçuklularının Genel Özellikleri:             * Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmişler ve Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasını sağladılar.             *    Anadolu’yu ticaret ve kültür merkezi haline getirdiler.             *  Haçlılara karşı Türk-İslam dünyasının koruyuculuğunu yaptılar.   Miryokefalon Savaşı (1176)>>> Anadolu Selçuklu – Bizans             Sonuçları:             *  Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline geldi. Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alma ümitleri tamamen sona erdi. Hristiyan dünyası da Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kabullendi.             *     Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük, yeniden Türklere geçti. Bizans savunmaya geçerken, taarruz sırası Türklere geldi.   Kösedağ Savaşı (1243)>>> Anadolu Selçuklu – Moğol             Sonuçları:             *    Anadolu Selçukluları, Moğollara bağlı, vergi veren bir devlet haline geldi.             *  Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi. Anadolu  Türk siyasi birliği bozuldu. Anadolu’da bir çok bağımsız beylik kuruldu. (II. Dönem Türk Beylikleri)    
0