Aşağıdakilerden hangisi Dalto'un fikirleriyle çelişen bir bilgidir A)Kimyasal tepkimelerde atomlar değişime uğrar B)Her element atom adı verilen taneciklerden oluşur C)Bir elementin tüm atomlarının özellikleri aynıdır D)Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır E)Atomlar bölünemez taneciklerdir

1

Cevaplar

2012-12-06T20:06:54+02:00

(e)............................................

1 1 1