Cevaplar

2012-12-06T21:41:20+02:00

KISACA
Osmanlı ordusu Mondros Ateşkes Anlaşması ile terhis edilmişti. İtilaf Devletleri böylece savunmasız kalan Anadolu topraklarını çok rahat işgal edebileceklerini sanıyorlardı. Ancak bu işgallere ilk direnişler başlamış ve Kuva-yi Milliye birlikleri kurulmuştu. Kuva-yi Milliye birbirinden bağımsız birliklerden oluşuyordu. Sivas Kongresi kararıyla, Ali Fuat Paşanın Batı Cephesi Kuva-yi Milliye Genel komutanlığına atanmasına rağmen komuta birliği sağlanamamıştı. Düzenli Ordunun Kurulma Nedenleri 1. Kuva-yi Milliye birliklerinin düşmanı yurttan atacak güce sahip olamaması, 2. Kuva-yi Milliye birliklerinin düzensiz bir yapıda olmaları kendi başlarına hareket ederek bir otorite altına girmek istememeleri, 3. Düzenli ordunun bir devlet için gereklilik olması, 4. Kuva-yi Milliye birliklerinin zaman zaman disiplinsiz hareketlerde bulunmasının TBMM'ye duyulan güveni zedelemesi, 5. Kuva-yi Milliyenin ihtiyaçlarını karşılamak için, halktan zorla para ve malzeme toplamaları. 

0
2012-12-06T21:42:30+02:00

İstanbul'un işgalinden üç gün sonra Atatürk ünlü 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yayımladı. Bildiride"olağanüstü yetkiler taşıyan bir Meclisin Ankara'da toplanacağı Meclis'e katılacak üyelerin nasıl seçilecekleri seçilerin engeç onbeş gün içinde yapılması gereği kesin ve kararlı ifadelerle yer alıyordu.

Ayrıca dağılan Meclis-i Mebusan'ın üyeleri de Ankara'daki Meclis'e katılabileceklerdi.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri Ankara'daki bu ilk tarihi binada atıldı. Birinci Meclis BinasıUlusal Kurtuluş Savaşı'nın yönetim yeri olarak pek çok tartışma ve millî kararlara sahne oldu: Bu yapı bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak ilk yılların anılarını sergiliyor.

 

İllerde seçilen temsilciler ve Meclis-i Mebusan'ın bir kısım üyeleri Ankara'ya geldiler.

 

Ankara'nın o günkü şartları içinde Meclis'in toplanabileceği elverişli bir bina yok gibiydi. Sonundaİkinci Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak yapılmış tek katlı bir bina uygun görüldü. Eksik kalmış yapı tamamlandı okullardan toplanan ve halkın katkısıyla sağlanan eşyalarla donatıldı.

 

Hazırlıklar tamamlanınca Atatürk 21 Nisan'da yayınladığı ikinci bir bildiri ile Meclis'in 23 Nisan günü toplanacağını ve açılış töreninin nasıl yapılacağını duyurdu.

 

23 Nisan 1920 Cuma sabahı erken saatlerde Ankara'da bulunan herkes Meclis Binası çevresinde toplandı.
Halk kendi kaderine sahip çıkmanın coşkusu içindeydi. Hacı Bayram Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Meclis binası girişinde gözleri yaşartan muhteşem bir tören yapıldı. Saat 13.45'de Ankara'ya gelebilen 115 milletvekili Meclis salonunda toplandı.
0