Arkadaşlar çok acil türkçe performans ödevi olarak herhangi bir kitaptan örneklendirme , tanik gösterme , betimleme ve tanımlamayla ilgili bildiğiniz herhangi bir yerden yazabilirmisiniz + kitap adı ve sayfa kaç herbirinden 2 tane lütfen çok acil

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-06T21:55:55+02:00
Düşünceyi Geliştirme Yolları ( Konu Anlatımı, Çözümlü Örnekler ) DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI Hangi anlatım biçimiyle olursa olsun, amacı­mız fikirlerimizi, duygu veya kurgularımızı başka­larına aktarmaktır. Bunu bazı tekniklerden yarar­lanarak yaparız. Bunlara “düşünceyi geliştirme yolları” diyebiliriz.   Bu yolların başlıcalan şu şekilde sıralanabilir: -Tanımlama -Örnekleme -Karşılaştırma -Tanık Gösterme / Alıntılama -Sayısal Verilerden Yararlanma -Somutlama -Soyutlama -Düşsel Öğelerden Yararlanma 1.   TANIMLAMA Kavramın ne olduğunu, nitelikleri veya nice-likleriyle açıklama yoludur. Ele aldığımız konunun kavramlarını “tanımlama” yoluyla aydınlatırız. Tanımlamalarda “……nedir / kimdir?” soru­larına cevap verilir. “Edebiyat nedir?” gibi. Tanımlamada bir anlam yoğunlaştırması var­dır. Okuyucunun anlatılana bakışı ve düşünüşü bu noktada odaklaşır. ÖRNEK: Gözlem: görme, işitme, koklama, tatma ve do­kunma organlarımızla dış dünyadan sağladığımız duyumların tümüdür. İnsanları, varlıkları, olayları yani yaşamı tanımak ve kavramak istiyorsak, gözlem yapmak zorundayız. Kuşkusuz, başarılı konuşmak ve yazmak da yaşamı tanımakla, gide­rek bilgili olmakla gerçekleşir. Yukarıdaki parçada yazar “gözlem” kavramı üze­rinde durmaktadır. Altı çizili bölüm “Gözlem ne­dir?” sorusuna cevap vermektedir. ÖRNEK: Sanat, insandaki yaratma eğiliminin eyleme dö­nüşmesi olayı: sanat yapıtı da. bu eylemin mad­deyi etkileyerek ona verdiği biçim ve düzendir. Bu eylem, kendinde başlar, kendinde biter. Sana­tı öbür yaratmaya dönük eylemlerden ayıran te­mel farklılık buradadır. Bu parçada yazar; “sanat” kavramını tanımlamış, sanatın diğer eylemlerden farkını dile getirmiştir.
0