Cevaplar

2012-12-06T22:16:54+02:00

soruların hepsi internette var ......................................................................................

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-06T22:25:41+02:00

YILDIRIM TİCARET MESLEK LİSESİ 2012-2013  EĞİTİM             ÖĞRETİM YILI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZILI SORULARI 

 

 ADI  SOYADI : ………………………………………..SINIFI: ………….    NUMARASI : ………….     PUAN……………

 1- Birim zamandaki hız değişimine ne denir?

        A)Yer değiştirme              B)İvme             C)Kuvvet               D)Bileşke               E)Hareket

 

2.  Bir yolcu uçağı, durgun bir    havada bu­lutlar üzerinden uçuyor. Bu durumda aşa­ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)         Uçak, buluta göre hareketlidir.     B) Bulut, uçağa göre hareketlidir.

C)  Pilot, yolculara göre hareketlidir. D) Uçak yere göre hareketlidir. E) Yolcular yere göre hareketlidir.

3.        I.   Şampuan                II.    Deterjan            III. Sabun

      Yukarıdaki maddelerden hangileri suya karıştırıldığında suyun yüzey gerilimi azalır?

        A)Yalnız ll                B) Yalnız III             C)  l ve II            D) II ve III                       E) l, II ve III

4. Aşağıdaki birbiri ile bağlantılı cümleler içeren bir etkinlik verilmiştir. Bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz.. En çok puan alacağınız çıkışı bulunuz.                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             D

1-çıkış

 

İvme birim zamandaki hız değişimidir.

 

                                                                                                  

2-çıkış

 

                                                                 2.                                             D         4.

İvme ile hız aynı yönlü ise hızlanma vardır.

.

 

                                                                                                                                                                                            Y

3-çıkış

 

                                                                                           

Sabit hızlı harekette ivme sıfırdır.

 

 

                                                                                    Y         5.         Y                                                                             D

4-çıkış

         D                                                                  5.                                                          

Net kuvvet varsa, ivme vardır.

 

                                                                                                                                                                                           Y

5-çıkış

 

İvme skaler bir büyüklüktür

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             6.                                                           D

6-çıkış

 

                                                            Y                                             D                                                                           Y

İvme ile hız zıt yönlü ise yavaşlama vardır.

 

                                                                                                                                                                                          

Hız birimi  m/s dir.

 

7-çıkış

 

                                                                                                                            7.                                                            D

                                                                                     Y       7.                                                                                       

8-çıkış

 

                                                     3.                                                         Y                                                                      Y

 

   5.  Sürtünme katsayısının k = 0,2 olduğu bir düzlemde durmakta olan 5 kg kütleli cisme F = 30 N’luk bir kuvvet uygulanıyor. Cismin ivmesini bulunuz?

6. Hız-zaman grafiği verilen harekelinin 0-3s aralığında aldığı toplam yolu bulunuz..                            

        v(m/s)

 

   10

 

                                     t(s)

     0        1        2       3

7. Doğrusal bir yolda otobüs ile bir sporcu, doğu yönünde 10m/s ve 5m/s'lik sabit hızlarla hareket ederler. Buna göre,

a) Otobüse göre Sporcunun hızı kaç m/s’dir?

 

 

 

8. Sürtünmesiz ortamdaki sistem serbest bırakılıyor.  Buna göre; Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir?

 

b) Sporcuya göre otobüsün hızı  kaç m/s'dir?

 

 

 

9. Aşağıdaki cümleleri doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazarak belirtelim

(    )  İvme birimi  m/s dir. (    )  İki cismin bir birlerine göre hareketlerine bileşke hareket, hızlarına da bileşke hız denir.     (    ) Hız zaman grafiği altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. (    ) Birim zamanda hızda meydana gelen değişmeye ivme denir. (    ) Birden fazla kuvvetin etkisini tek başına yapan etkiye bileşke kuvvet denir.

10-)

 

K noktasında durmakta olan araç 4 m/s2 lik sabit ivmey­le düzgün hızlanmaya başlıyor. Araç 5 s sonra L nokta­sından geçtiğine göre,

a)  Aracın L noktasındaki hızı kaç m/s dir?

b) KL uzaklığı kaç metredir?

 

     

Not Baremi:   1,2,3.sorular 5 puan 4.soru 15 puan                                                                                                  BAŞARILAR                                    5,6,7,8,9,10. sorular 10 puandır.                                                                                                          Şansal KIZILALTUN

0