Cevaplar

2015-08-02T12:53:30+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Şimdi soruları tek tek cevaplıyalım :

1.sorunun cevabı : Bu sorunun cevabı kanun'dur.
İnsanlar kanunlara göre işler yaparlar.
Kanun olmadan toplum düzeni sağlanmaz
Osmanlı Devletinde'de hukuk kuralları vardır.
Bunlar iki gruba ayrılarak incelenir.
Bu kanun kuralları:

Şerri kurallar
Örfi kurallar.

Yani kanun kuralları ve toplum kurallarıdır.

££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££


2. sorunun cevabı ise:

Kanunu kadim =
Padişahların uygulamaya koydukları bir yasadır.
Bu yasada;
Yönetme
Ceza işlemleri
Ekonomik alanlarda

Hukuk düzenini sağlamak amacıyla yapmış koymuş oldukları yasalardır.
BAŞARILAR DİLERİM:=):):):):):):):):):


0