Cevaplar

2012-12-07T09:53:22+02:00
Matematikte Bölme İşlemi

Matematikte dört temel işlemden biri bölme işlemidir. Bölme işlemi herhangi bir tamsayının yine başka bir tamsayı kadar parça adedine ayrılması işlemidir. Tabi bu işlemin tam sayı olarak verilmiş basit tanımıdır. Sonuç daha iyi anlaşılsın diye örnek olarak  tam sayı verildi. Yoksa herhangi bir değerdeki sayı kullanılabilir.

Bir sayıdan, başka bir sayının ardışık olarak çıkarılması işlemi. Bu özelliğiyle bölme işlemi, çarpma işleminin ters işlemidir.

Bölme işleminde; bölünen, bölen, bölüm ve kalan vardır. Bu ifadeler resim bölümündeki bölme işlemlerinde gösterilmektedir. Bir bölme işlemi ” : ” ya da “/” sembolleriyle gösterilir.

Bölme işleminde bölümün basamak sayısı bölme işlemi yapmadan bulunabilir. Bölümün basamak sayısını bulurken bölümün 10, 100, 1000, 10 000, … katları alınır. Bölümünün bu katlarının bölünenden küçük mü yoksa büyük mü olduğuna bakılır. Hangi katı bölünenden büyükse bölüm, o katla bir önceki kat arasında bulunan bir sayıdır. Buna göre, bölümün basamak sayısı belirlenmiş olur.

Bölme işleminde, kalan sayı, bölenden küçük olur. Kalanın sıfırdan farklı olduğu bölme işlemine kalanlı bölme işlemi adı verilir. Kalanın sıfır olduğu bölme işlemine ise, kalansız bölme işlemi denir. Kalansız bir bölme işleminde, bölenle bölümün çarpımı, bölünene eşittir. Bu nedenle, bölme işleminin sağlaması çarpma işlemiyle yapılır.

Bölünen = bölüm x bölen

Kalanlı bir bölme işleminde, bölenle bölümün çarpımına kalan eklenir. Bulunan sayı bölüneni veriyorsa yapılan bölme işleminin doğru olduğu anlaşılır.

alıntıdır...

1 5 1