Cevaplar

2012-09-30T23:00:45+03:00
Bileşik zamanın hikâyesi => Fiil + kip + idi

 

biliyor idim -> biliyordum (Şimdiki zamanın hikâyesi)

bilecek idim -» bilecektim (Gelecek zamanın hikâyesi)

bilir idim —> bilirdim (Geniş zamanın hikâyesi)

bilmiş idim —> bilmiştim (Miş'li geçmişin hi­kâyesi)

bilmeli idim —> bilmeliydim (Gerekliliğin hikâ­yesi)

bilse idim -» bilseydim (Dilek - şartın hikâ­yesi)

 

Bileşik zamanın şartı => Fiil + kip + ise

 

alıyor ise alıyorsa (Şimdiki zamanın şartı)

almış ise > almışsa (Miş'li geçmişin şartı)

aldı ise -» aldıysa (Di'li geçmişin şartı)

alır ise -> alırsa (Geniş zamanın şartı)

Bileşik zamanın rivayeti => Fiil + kip + imiş

açıyor imiş ~» açıyormuş (Şimdiki zamanın rivayeti)

açar imiş —> açarmış (Geniş zamanın rivayeti)

açacak imiş -» açacakmış (Gelecek zamanın rivayeti)

açsa imiş —> açsaymış (Dilek - şartın rivayeti)

3 2 3