Cevaplar

2012-12-07T15:46:12+02:00

1- canlı yasamında bozulmadan yapısını korur
2-hücre içi metabolizma olaylarını gerceklestirir
3- bozulmadan türler arası gecisi saglar
4- bazı kosullara göre degisebilir

ökaryotlarda çekirdek, mitokondri ve kloroplastta, prokaryotlarda ise sitoplazmada bulunur.

·merdiven şeklinde iki sarmal iplikten oluşur.(watson-crick modeli)
metabolizmayı, büyümeyi, bölünmeyi ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlar.

·adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarından oluşur.

·kendini eşleyebilir (replikasyon). eşlenmeye dna nın iki ipliğide katılır. ortanda bulunan uygun nükleotidleri kullanarak yeni karşı diziyi tamamlar.

·nükleotidleri oluşturan şeker ve bazlar birbirine glikozit bağı ile bağlanırlar. nükleotidler ise fosfodiester bağı ile birbirine bağlanırlar.

·adenin timinle, guanin sitozinle eşleşir.

.adenin sayısı timin, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

0