Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-07T16:46:17+02:00

ÖRGÜ ENERJİSİ VE ÇİFT TUZLAR
3.1 ÖRGÜ ENERJİSİ 
Katı fazdaki bir mol iyonik maddenin gaz faza geçirilmesi için gerekli enerjiye örgü
(şebeke) enerjisi denir. Örgü enerjisi, bir katıdaki iyonların birbirine ne kadar kuvvetli
bağlandığını gösterir.  
MX(k) →  M+
(g)
  +  X‐
(g)
       ΔH = U
Bir iyonik kristalde zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim enerjisi aşağıdaki denklem
yardımıyla hesaplanabilir:
E = −
Z Z e
r
+ - 2
Z
+
ve Z

= pozitif ve negatif iyonların mutlak yükleri
e = elektron yükü  
r = iyonlar arası uzaklık
Birden fazla iyon için elektrostatik enerji iyonların sayısına ve uzaydaki düzenine (A)
bağlıdır. Bir mol kristaldeki çekim enerjisi  
E = −
NAZ Z e
r
+ - 2
  
olur.
N= Avogadro sayısı  
A= Madelung sabiti (kristalin geometrisiyle ilgili)
Madelung sabitleri, genel kristal yapıları için, kristaldeki bütün iyonların katkıları

1 4 1