Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-07T17:18:28+02:00

Özne    fiilin 2. şekli    nesne    zaman zarfı
I          saw               Ayşe    yesterday.
Ben Ayşe’yi dün gördüm.

Simple Past Tense (geçmiş zaman) ile çeşitli örnek cümleler

I lost my shoes last week.
Ben geçen hafta ayakkabılarımı kaybettim. 

I saw a beautiful girl two days ago.
Ben iki gün önce güzel bir kız gördüm. 

You wrote a letter last week.
Sen geçen hafta bir mektup yazdın.

He lived in İstanbul in 1960
O, 1960’da İstanbul’da yaşadı.

Simple Past Tense / Part 2
Olumsuz Şekli - 2.Bölüm

Olumsuz Simple Past Tense cümle kurmak için, özne ve fiilin arasına “did not” yardımcı fiilini getirilir. Bu yardımcı fiil geçmiş zaman olunca, asıl fiilin geçmiş zaman olmasına gerek kalmaz. Yani fiilin 2. şeklini değil 1. şeklini kullanılır. Yardımcı fiil geçmiş zaman olduğu için cümle geçmiş zaman yani “Simple Past Tense” olur.  

I went to school.
Ben okula gittim. (olumlu)  

I did not go to school.
Ben okula gitmedim. (olumsuz) 

I wrote a letter.
Ben bir mektup yazdım. 

I did not write a letter.
Ben bir mektup yazmadım. 

You walked.
Sen yürüdün. 

You did not walk.
Sen yürümedin. 

He came here.
O, buraya geldi. 

He didn’t come here.
O, buraya gelmedi. 

Not: “didn’t”, “did not”ın kısaltılmışıdır. 

We didn’t go there yesterday.
Biz dün oraya gitmedik. 

He didn’t have his lunch.
O, öğle yemeğini yemedi.

19 4 19