Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-07T17:37:34+02:00

MİSAK-I MİLLİ NEDİR?

“Efendiler! Bütün dünyanın bilmesi gerektir ki, Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti uşak gibi davranılmayı kaldırmaz. Her uygar ulus ve hükümet gibi varlığının, özgürlük ve bağımsızlığının tanınması istendiğinde kesinlikle ısrarlıdır. Bütün davası da bundan ibarettir.”
                                                                Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Misakı Milli ya da Ulusal Ant; 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da toplanan Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihinde kabul ettiği, tamamen Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarına dayanan ve ulus devletin statüsünün ve sınırlarının çizildiği kararlar bütünüdür.

Mustafa Kemal, toplanacak Meclis-i Mebusan’da bir Müdafaa-i Hukuk grubunun kurulmasını istemişti. Ancak bu kuruluşun yerine Rauf Bey’in başkanlığında Felah-ı Vatan grubu kuruldu. Sonuçta da 121 milletvekilinin imzası ile ‘ahd-ı milli’ ya da daha bilinen adı ile Misak-ı Milli kabul edildi.

Mustafa Kemal, Ulusal Ant’ın programını şöyle açıkladı: Misak-ı Milli barış yapmak için en yeterli ve en küçük ölçüdeki koşullarımızı içine alan programdır. Barışa ulaşmak için derleyeceğimiz temel ilkeleri kapsar. Ama yurdu ve ulusu kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir… Barıştan sonraki çalışmada başarılı olabilmek ulusun bağımsızlığını korumaya bağlıdır. Misak-ı Milli’nin hedefi onu sağlamaktır.

Misak-Milli kararları, Türk devrim tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü bu program Türk Ulusu’nun tam bağımsızlık ve asgari barış koşullarını içeren bir program olarak yer almıştır. Bu kararların Meclis tarafından onanması iledir ki Mustafa Kemal’in ulusal savaşımındaki haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Misak-ı Milli kararlarının yayımlanması özellikle İngilizleri rahatsız ettiği için onlar da İstanbul’u işgal etmişlerdir. İstanbul’un işgal edilmesi Misak-ı Milli kararları ile ulus devletin sınırları çizilmektedir. Ancak o sınırların niteliğine ilişkin Mustafa Kemal’in Misak-ı Milli’yi değerlendirmesi şöyledir: “Ulusal Ant şu hat (sınır çizgisi) bu hat diye hiçbir zamanda sınırlar çizilmemiştir. O sınırı çizen şey o ulusun çıkarı ve yüksek kurulumuzun isabetli görüşüdür. Yoksa haritası olan bir sınır yoktur.”

1 5 1
2012-12-07T17:37:40+02:00

, Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oybirliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır. Bildiri, I. Dünya Savaşı'nı sona erdirecek olan barış antlaşmasında Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını içerir.

Toplantıdan çıkan kararlar:Özellikle Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyesi milletvekillerinin yoğun çabasıyla gizli bir oturumda daha önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan Misak-ı milli (Milli Ant)'nin kabul edilmesi(28 Ocak 1920).

Bildiri mecliste Ahd-ı Millî Beyannamesi adıyla kabul edilmiş, ancak daha sonra "Misak-ı Millî" olarak anılmıştır. Her iki deyim Ulusal Yemin anlamına da gelir.Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları, bazı ayrıntılar hariç, Misak-ı Millî ilkeleri doğrultusunda oluşmuştur.

0