Cevaplar

2012-12-07T18:53:15+02:00

büro yönetimi..

ALANIN TANIMI
:Hızla gelişen teknoloji ile birlikte büro yönetimi ve sekreterlik hizmetleri, tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Teknolojiye paralel olarak hızla gelişen bu meslek dalı aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Bu hızla, stenografi ve telekslerden kâğıtsız bürolara doğru giden büro yönetiminin hangi noktalara kadar gelişeceğini şimdiden kestirmek pek mümkün görünmemektedir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

    ALANIN AMACI:Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklere sahip, gelişmelere uyum sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

0