Cevaplar

2012-12-07T18:57:13+02:00
Comparative Cümle Örnekleri


I’m taller than my brother(ben erkek kardeşimden daha uzunum) Ali is more hardworking than Ahmet.(Ali Ahmet’ten daha çalışkan) English is easier than Japanese.İngilizce Japoncadan daha kolaydır. Karen is shorter than her twelve-year-old son.Karen 12 yaşındaki oğlundan daha kısadır. My suitcase is heavier than your suitcase.Benim bavulum seninkinden daha ağır. Wool is warmer than cotton.Yün pamuktan daha sıcaktır. Trains are faster than buses.Trenler otobüslerden daha hızlıdır. The Empire State building is taller than the Statue of Liberty.The Empire State binası özgürlükheykelinden daha uzundur.
30 4 30
2012-12-07T18:57:54+02:00

I’m taller than my brother.Ali is more hardworking than Ahmet.English is easier than Japanese.Karen is shorter than her twelve-year-old son.My suitcase is heavier than your suitcase.

18 3 18