Necip Fazıl Kısa kürek'in şiirlerinde yer alan zihniyet, ahenk unsurları, kullanılan dilin özellikleri, yapının nasıl oluştuğu, şiirde gerçekliğin nasıl verildiği ve hangi geleneğe bağlı kaldığı siirlerinde gibi konularda bilgi verebilir misiniz? yalniz hangi konu ile bilgi verdiginizi belirtirseniz.!!!!!! bide uzun olsun.yardimlarinizi bekliyorum arkadaşlar.

2

Cevaplar

2012-12-07T19:27:16+02:00

Şiirde Yapının Nasıl Oluştuğu 
Orhan Veli Varlık dergisinde yayımlanan ilk ürünlerinde aslında Saf Şiirciler anlayışıyla yazar. Hatta hece vezni değil aruz vezniyle yazdığı bir iki şiir bile olur. Yani hem halk şiiri hem divan şiirine vakıftır.
Orhan Veli bu eski şiir anlayışını 1937 yılından itibaren bırakır ve gündelik yaşam sahnelerinin yr aldığı şiirler yazmaya başlar. Bu şiir anlayışı başta Yahya Kemal olmak üzere bir çok kurallı şiir yazan şairleri kızdırır.Bunun üzerine yazdıkları şiirin savunmasını yapacağı “Garip “adlı bir önsöz yazar ,burada “Garip şiiri”nin ilkelerini de belirtir.
-Vezinli kafiyeli şiirde hayır.
-Edebi sanatlara hayır.
-Burjuvaziye hayır.
-Eski biçimlere hayır.
-Duygusallığa hayır
-Şairaneliğe hayır.
Bunların ötesinde öyle bir cümle yazar ki bu önsöze en çok bu etkiler diğer gençşairleri:”Şiir,bütün özelliği söylenişinde olan bir söz sanatıdır.Yani tümüyle anlamdan oluşur.Anlam insanın beş duyusuna değil,kafasına seslenir.Bir gün gelecek,şiir yalnızca kafayla okunacak,edebiyat da böylece yeni bir yaşama kavuşacak.”

0
2012-12-07T19:27:57+02:00

biz işledik
Ancak şiirin teşekkülü için sadece gayesinin belli olması bir muhtevaya bir metoda sahip olması yetmez. Aynı zamanda, muhtevasının estetik ve fonetik değer içinde yani büyük bir sanat gücü ile verilmesi de gerekir. Her sanat eserinde olduğu gibi, şiirdeki iç ve dış yapılar arasında bir ahenk sağlanması şarttır. Çünkü, bunlar birbirinden ayrılmayacak unsurlar, aynı bütün parçalardır. Şiirin dış yapısı olan şekil ve kalıp onların ana unsurları olan “vezin” ve “kafiye” şiirde zaruridir. Ancak bunlar, mananın önüne geçmemeli, şiir bunları esir almamalı, onları aşmalıdır. Şiirde şekle düşman olanlar, onu kaldırmak isteyenler, onu aşamayanlar, bu konudaki acizlerini kabul edenlerdir.)

e yaşama sevinci veya ölüm işler 

0