Cevaplar

2012-12-07T19:53:01+02:00

zengin coğrafya yapısına sahiptir

din adamlarının yonettikleri feodel prenslikleri hukum surmuştur

hiçbirinin hakları yoktur

islamiyetin hindistana dağılmasıyla zayıflamaya başlamıştır

m.ö gelişmiş kentlerden ortaya cıktığı bir uygarlık yukselmiştir 

ben bu kadar biliyorum olmadıysa ozur dilerim

12 3 12
2012-12-07T19:53:54+02:00

Hint Uygarlığı
Çok eski bir uygarlık olan Hint uygarlığı, İndüs ve Ganj havzaları merkezli olarak şekillenmiş ve zaman içerisinde çeşitli istila ve işgallerle karşılaşmıştır. Toplumsal yapı kast sistemine dayandırılmıştır.

Kast sistemini oluşturan kesimlerin kendi aralarındaki da-yanışma çok güçlü olmasına karşın, tüm toplumu kapsayan bir birlik ve beraberlik söz konusu değildir. Hindistan’daki yaygın inanç Veda / Brahmanlık / Hin-duizm olarak adlandırılan sistematiktir. Budizm, ilk kez burada ortaya çıkmış ama kast ayrımına karşı çıktığından Hindistan’da pek fazla yayılamamıştır. Baharat, Eski Çağ’da yalnız bu bölgede üretilmekteydi. Baharat Yolu, Hindistan’dan başlayarak Suriye, Filistin ve Mısır limanları aracılığıyla Avrupa’ya ulaşan Eski . Çağ'ın ve Orta Çağ’m en önemli iki ticaret ekseninden biridir. Yaygın dil Sanksritçe olmakla birlikte bugün iki bin civa-rında dil kullanılmaktadır.
4 3 4