Cevaplar

2012-12-07T20:10:57+02:00

I. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA İKTİSADİ MANZARA
Türkiye Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kurulmuştu. Türk milleti XIX. yüzyıl
boyunca sürekli savaşmış, bir cepheden diğerine koşmuştu. XX. yüzyıl başlarında da
Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda çarpışmıştı. Bu savaşlar savunma
, varlığı devam ettirme savaşları idi. Osmanlı İmparatorluğu bu savaşların büyük
çoğunluğunu mağlubiyetle bitirmiş ve ağır yaralar almıştı. Bu savaşlar ülkenin hem maddî
kaynaklarına hem de insan kaynağına epey zarar vermiştir. Bunların neticesinde
Müslüman-Türk unsur yorgun, bitkin; ülke ise harap ve perişan bir haldeydi. Yeni Türk
Devleti, Osmanlı Imparatorluğu'ndan ekonomisi tarıma dayalı, sanayii tamamen
mahvolmuş, altyapı tesisleri çok fakir bir Anadolu devralmıştı. Halk eğitimsiz ve fakir idi.
Gayrimüslimler tarım dışı sektörlere hâkimdi.
Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, gayrimüslimlerin yurdu terketmesiyle İstanbul
dışındaki ticaret ve sanayi alanlarında büyük bir boşluk meydana gelmişti.

1 5 1
2012-12-07T20:11:54+02:00

dokuma sanayi

madencilik

 

1 1 1