Cevaplar

2012-12-07T20:50:14+02:00

eprem, herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir Dünya'nın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bunlar hep levha sınırlarıdır Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler, Yeryüzü'nde üç ana kuşak oluşturur 

1 Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika Kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyindeki Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelandayı içine alan en büyük deprem kuşağıdır Yeryüzü'ndeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzerinde gerçekleşir 

2 Kuşak (Alpine): Endonezya'dan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik Okyanusu'na ulaşan kuşaktır Yeryüzü'ndeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur 

3 Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yeralan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır2 4 2