Cevaplar

2012-12-07T21:04:41+02:00

çünkü bağlama türkiyeye özgüdür

1 2 1
2012-12-07T21:06:07+02:00

Güzel sanatlar, Atatürk’ün çağdaşlaşma anlayışı içinde önemli bir yer
tutmuştur. Güzel sanatlarda elde edilecek başarıları Türk İnkılâbı’nın başarısına bir
ölçü olarak kabul eden Atatürk, bu suretle yüzyıllardır ihmal edilmiş birçok sanat
dalına özel ilgi göstermiş, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bu değerler üzerinde
yükselebileceğine inanmıştır. Böylelikle Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren
yapılan yasal düzenlemeler ve tesis edilen yeni eğitim kurumları vasıtasıyla sanatın
ve sanatçıların yolu açılmış, millî kültür ile çağdaş esasları içinde barındıran özgün
sanat eserleri verilmeye başlanmıştır.
Bu bağlamda çalışmamızda, Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatçılara verdiği
önem üzerinde durulmuş ve söz konusu anlayış çerçevesinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin sanatsal kimliğinin temellerinin atıldığı süreç ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Güzel Sanatlar, Sanatçı, Türk İnkılâbı,
Çağdaşlaşma.

1 5 1