Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-07T22:05:08+02:00

Güzel sanatlar, Atatürk’ün çağdaşlaşma anlayışı içinde önemli bir yer 
tutmuştur. Güzel sanatlarda elde edilecek başarıları Türk İnkılâbı’nın başarısına bir 
ölçü olarak kabul eden Atatürk, bu suretle yüzyıllardır ihmal edilmiş birçok sanat 
dalına özel ilgi göstermiş, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bu değerler üzerinde 
yükselebileceğine inanmıştır. Böylelikle Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
yapılan yasal düzenlemeler ve tesis edilen yeni eğitim kurumları vasıtasıyla sanatın 
ve sanatçıların yolu açılmış, millî kültür ile çağdaş esasları içinde barındıran özgün 
sanat eserleri verilmeye başlanmıştır. 
Bu bağlamda çalışmamızda, Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatçılara verdiği 
önem üzerinde durulmuş ve söz konusu anlayış çerçevesinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sanatsal kimliğinin temellerinin atıldığı süreç ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Güzel Sanatlar, Sanatçı, Türk İnkılâbı,çağdaşlaşma

1 5 1
2012-12-07T22:44:46+02:00

sazın milli kültürümüzün bir parçası olduğu amlatılmak istenmiştir

0