Cevaplar

2012-12-08T09:10:28+02:00

KONSTANTİN DİE BİLİYORUM HOCA BİZE SORDUYDUDA ÖLE DEDİYDİ

0
2012-12-08T09:10:45+02:00
Ağrandone
Alexandre 
Aliyona 
Alma Roma 
Almus Roma 
Alyana 
Anthusa 
Antoneinia 
Antonia 
Antonina 
Antoninia 
Âsitân 
Âsitâne 
Âsitâne-i Aliyye 
Âsitâne-i Devlet 
Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne 
Âsitâne-i Pâdişâhî 
Âsitâne-i Saadet 
Âsitâne-i Saadet-Âşiyan 
Âsitâne-i Şâh-ı Cihân 
Astanbul 
Astanbulin 
Atakent 
Augusta Antononia 
Belde-i Mahruse 
Beldetü’l-Tayyibe 
Bilâd’i-Selâse 
Bizantıyye 
Bizantion 
Bizantium 
Bozantin 
Bulin 
Buzantion 
Buzantiya 
Büzantion 
Byzans 
Byzas 
Cezâre-i Heft Cebel 
Cizant Kağak 
Constantinople 
Constantinopoli 
Cospoli 
Çakdurkan 
Çar’gorod 
Çaregrad 
Çargrad 
Çarigrad 
Çezar Kayzer 
Darü’l-Hilâfe 
Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye 
Darü’l-İslâm 
Darü’l-Mülk 
Darü’s Saltanatü’l Âliyye 
Darü’s Saltanatü’l Seniyye 
Darü’s-Sâde 
Darü’s-Saltana 
Der-Âliyye 
Dergâh-ı Selâtin 
Der-i Devlet 
Der-i Devlet-i Âliyye 
Der-i Saadet 
Dersâdet 
Eis Tin Polin 
El-Farruk 
Escomboli 
Esdanbul 
Estambol 
Estefanye 
Gosdantnubolis 
Granduye 
Gûlgûle-i Rûm 
Hakanü’l-Bahreyn 
Herakliyon 
Istanbul 
İslâmbol 
İslâmbul 
İstambol 
İSTANBUL 
İstanpol 
İstanpolis 
İstanpul 
İstefaniye 
İstimboli 
İstimpol 
İstinbol 
İstinbolin 
İstinpol 
İstinpolin 
Kalipolis 
Kanaturye 
Kayser-i Zemin 
Konstantin Opol 
Konstantina el Uzmâ 
Konstantinîyye 
Konstantinîyye el Mahrusa 
Konstantinîyye el Mevkıyye 
Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye 
Konstantinobolis 
Konstantinopol 
Konstantinopol 
Konstantinopolis 
Konstantinu K’alak 
Konstantinu Polis 
Konstantinye-i Kûbra 
Kospoli 
Kostin 
Kostyantine Grad 
Kostye 
Kunstantinîye 
Kustantıyniyye 
Mahmiyye-i İstanbul 
Mahrûsa-i İstanbul 
Mahrûsa-i Saltanat 
Mahrûse 
Makarr-ı Saltanat 
Makedonya 
Megapolis 
Miklagord 
Miklagrad 
Nea Roma 
Nesa Romes 
Nor Harmn 
Nor-Hromn 
Nova Roma 
Pây-i Taht 
Pây-i Taht-ı Saltanat 
Polis 
Pozanta 
Pozantyam 
Roma Konstantinum 
Roma Nova 
Sakalye 
Secunda Roma 
Sitanbul 
Stanbolu 
Stenpolis 
Stimbol 
Stinpol 
Stinpoli 
Stinpolis 
Sultanü’l-Berreyn 
Südde-i Saadet 
Südde-i Saltanat
Şehir 
Şehr-i Âzâm 
Şehr-i Konstantin 
Taht-ı Rûm 
Tarigrad 
Tekfûriye 
Tsargorad 
Tsargorod 
Tsargrod 
Tsarigrad 
Urbis İmperiosum 
Urbs 
Ümmüd’d-Dünyâ 
Vezendovar 
Vizantion 
Vizendovar 
Vizendovina 
Vizendoyne 
Yağfurye 
Yankoviçe 
Yeditepe 
Zavegorod bunlar istanbulun :)       Gül şehr ise kırşehirin adıdır
0