Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T09:56:09+02:00

Misak-ı Milli, (Türkiye Türkçesi: Milli yemin ya da Ulusal ant) Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oybirliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır. Bildiri, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdirecek olan barış antlaşmasında Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını içerir. Bildiri mecliste "Ahd-ı Milli Beyannamesi" adıyla kabul edilmiş, ancak daha sonra "Misakımilli" olarak anılmıştır. Her iki deyim Ulusal Yemin anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları, bazı ayrıntılar hariç, Misak-ı milli ilkeleri doğrultusunda oluşmuştur.

 

 

Misak-ı Milli, (Turkey Turkish: National swear an oath or national) political manifesto for the Turkish War of Independence, the name of the six-point declaration. January 28, 1920 held in Istanbul last Ottoman Parliament unanimously adopted by the Assembly, and was announced on February 17. Declaration of the First World War put an end to the terms of the peace treaty of peace contains the minimum accepted by Turkey. Papers parliament, "the Covenant of the National Declaration" adopted the name, but then the "Misakımilli referred to as". Statement refers to both the National Oath. The borders of the Republic of Turkey, except for some details, in accordance with the principles of the National Pact was formed.

 

 

yazana kadar canım çıktı

   

3 2 3