Cevaplar

2012-12-08T11:59:28+02:00

İngilizce'de fiiller zamanlarına göre aldıkları takıların değişimine bağlı olarak düzenli ve düzensiz olarak isimlendirilirler.Basit geçmiş zamanda düzenli fiiller (regular verbs) "-ed", "-d", "ied" eklenerek değiştirilirler.

In English some verbs are regular and others are irregular depending on how they change with a tense.In the Past Simple, regular verbs change by adding an -ed, -d, or -ied.

If the verb ends in a consonant, we add -ed. (Eğer fiil sesli harf ile bitiyorsa -ed eklenir.)

eg. start - started

finish - finished

work - worked

If a verb ends in -e, we simply add -d. (Eğer fiil -e ile bitiyorsa basitçe "-d" eklenir.)

eg. live - lived

create - created

phone - phoned

If a verb ends in a consonant + y, we change the y to -ied. (Eğer bir fiil sessiz harf + y ile bitiyorsa, sondaki "-y" "-ied" ile değiştirilir. )

eg. study - studied

marry - married

try - tried

NB: If the verb ends in a vowel + y, we just add -ed. (Not : Eğer fiil sesli harf + -y ile bitiyorsa sadece "-ed" eklenir.)

eg. play - played

stay - stayed

If a verb ends in a consonant + vowel + consonant, we double the last consonant and add -ed. (Eğer bir fiil sessiz harf + sesli harf + sessiz harf ile bitiyorsa, sondaki sessiz harf tekrar edilir ve "-ed" eklenir.)

eg. stop - stopped

rob - robbed

There are no rules for irregular verbs! You must learn them!

(Düzensiz fiiller için herhangi bir kural bulunmadığından onları öğrenmek zorundasınız!)

eg. break - broke

buy - bought

come - came

cost - cost

drink - drank

eat - ate

fly - flew

give - gave

go - went

know - knew

meet - met

say - said

see - saw

sit - sat

swim - swam

think - thought

write - wrote

0
2012-12-08T12:15:43+02:00

geçmişte belirli bir zamanda meydana eylemler hakkında konuşmak için kullanılır. Bunu bir zaman zarf kullanırken ne zaman belirtiniz.
Sen düzensiz fiil formları öğrenmiş olması gerekir, düzenli bir fiil ucuna-ed ekleyerek ama bir fiilin geçmiş oluştururlar.
olmak
Tablolar
+ Olmak
Tablolar
- Sorular?
Ben oldu. Ben değildim. Ben oldu mu?
Öyleydi. O değildi. O oldu mu?
O oldu. O değildi. Miydi?
Öyleydi. Değildi. Öyle miydi?
Eğer edildi. Sen değildin. Mıydın?
Biz vardı. Biz değildi. Biz var mıydı?
Onlar vardı. Onlar değildi. Miydiler?
Düzenli Fiil (çalışmak için) Tablolar
+ Düzenli Fiil (çalışmak için) Tablolar
- Sorular Kısa cevap
+ Kısa cevap
-
Ben çalıştım. Ben işe yaramadı. Ben çalışmak mı? Evet, ben yaptım. Hayır, ben yapmadım.
O çalıştı. O işe yaramadı. O işe mi? Evet, öyle. Hayır, o yapmadı.
O çalıştı. O işe yaramadı. Çalışıyor mu? Evet, o yaptı. Hayır, o değildi.
İşe yaradı. İşe yaramadı. İşe yaradı mı? Evet, yaptım. Hayır, öyle olmadı.
Sen çalıştı. Sen işe yaramadı. Sen çalıştın mı? Evet yaptım. Hayır, yapmadın.
Biz çalıştı. Biz işe yaramadı. Biz çalışmak mı? Evet biz yaptık. Hayır, biz yoktu.
Onlar çalıştı. Onlar işe yaramadı. Onlar çalıştı mı? Evet yaptılar. Hayır, onlar değil

0