Cevaplar

2012-10-01T12:46:20+03:00

Sayfa 34
1.Aşağıdakilerden hangisi deprem olasılığı en fazla yerlerdendir?
A.Levha kenarları
B.Eski Araziler
C.Deniz Tabanları
D.Kara Kütleleri
E.Yükseltisi fazla olan yerler 

2.
I.Kıvrımlı yapılar
II.Yüksek dağlık alanlar
III.Genç araziler
IV.Fay alanları
Yukarıdaki yerlerden hangilerinde sıcak su kaynaklarına yaygun olarak rastlanır?
A.I ve II
B.II ve III
C.III ve IV
D.I ve III
E.II ve IV 

3.
I.Depremler
II.Toprak erezyonu
III.Volkanik olaylar
IV.Buzul şekilleri
Yerküre iç ısısını yitirmiş olsaydı yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşmezdi ?
A.I ve II
B.II ve III
C.III ve IV
D.I ve III
E.II ve IV


4.Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir ?
A.Fayların oluşması
B.Levhaların hareket etmesi
C.Volkanik olaylar
D.Depremlerin oluşması
E.Sıcak su kaynaklarının oluşması

5.
1.Okyanus ortası sırtlar
2.Volkanik olaylar
3.Kıvrım dağları
Levhaların birbirinden ayrıldığı yerlerde yukarıdaki oluşumlardan hangilerinin görülmesi beklenmez ?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d)1ve2 e)2ve3

6.Aşağıdakilerden hangisi levhaların hareketleriyle ilgili yanlış bir bilgidir ?
a)Yer değiştirmelerinin nedeni mantodaki konveksiyonel hareketlerdir
b)Çarpışma alanlarında yoğunluğu fazla olan diğerinin altına doğru hareket eder
c)Ayrılma alanlarında volkanik olaylar görülür
d)Levha sınırlarında sıcak su kaynakları yaygındır
e)Oluşumu eski olan kara kütlelerinde yıkıcı etkileri daha fazladır

7.
1.Okyanus tabanlarında 
2.Yüksek dağ sıralarının bulunduğu alanlarda
3.Yer kabuğunun tamamında
yukarıdaki yerlerden hangilerinde yer kabuğunun kalınlığının daha fazla olması beklenir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d)1ve2 e)2ve3

8)Sıcak su kaynaklarına aktif volkanlara ve depremlere aşağıdaki yerlerden hangisinde rastlanması beklenemez ?
A.Kuzey Amerika'nın batısında
B.Akdeniz kıyılarında
C.Asya Kıtası'nın doğusunda
D.Kuzey Asya'da
E.Güney Amerika'nın batısında

9.Yeryüzündeki aktif volkanların büyük bir kısmı aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer almaktadır?
A.Afrika kıyılarında
B.Büyük Okyanus kıyılarında
C.Atlas Okyanusu kıyılarında
D.Batı Avrupa kıyılarında
E.Orta Asya'da

 
10 3 10